Uudised

29.06.2017Suvine töökorraldus
Vahemikus 3.juuli - 4.august on Hariduse Tugiteenuste Keskus suletud. Vahemikus 7.august - 18.august oleme avatud kell 10.00-… Loe edasi
23.05.2017Ootame oma meeskonnaga liituma psühholoogi
Hariduse Tugiteenuste Keskus ootab oma meeskonnaga liituma psühholoogi (aineühenduse kuraatorit). Töö… Loe edasi
15.05.2017Vanemate vestlusring teemal “Eesti keele ja matemaatika õpet toetavad tegevused koolieelikutega”
Ootame lapsevanemaid Hariduse Tugiteenuste Keskusesse 25.mail kell 17.30-19.00 osalema vestlusringis "Eesti keele ja m… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Logopeedid

Hene Binsol, hene.binsol@tugiteenused.tartu.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogi ja logopeedina ning ka koolikorralduse erialal. Oman tööalast kogemust õpetajana ja logopeedina nii kõnepuuetega laste koolis kui ka rehabilitatsiooniasutuses. Nõustamisega tegelen Hariduse Tugiteenuste Keskuses, endise nimega Nõustamis- ja Õpiabikeskuses, 1998. aastast alates. Minu tegevuseks on on lapse kommunikatsioonivõime hindamine ja analüüsimine, suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete soovitamine lähtuvalt kõneuuringu tulemustest.

Ülle Kuusik, ylle.kuusik@tugiteenused.tartu.ee

Lõpetasin TÜ eripedagoogika osakonna 1979.a. 2004.a. omistati mulle magister artiumi kraad eripedagoogikas. Oma igapäevatöös olen keskendunud koolieelikute üldarengu- ja kõneprobleemide hindamisele ning perede nõustamisele. Vajadusel koostan individuaalse arenduskava, mille alusel pere kodus oma lapsega töötada saab. Eriti vajalik on see töös alla 3a. laste peredega. Aeg-ajalt paluvad abi lasteaia meeskonnad. Olukorrast tulenevalt viin läbi kohapealseid vaatlusi, juhtumi- ning teemapõhiseid ümarlaudu.

Päivi Kõiv, paivi.koiv@tugiteenused.tartu.ee

 Olen Tartu Ülikoolis lõpetanud eripedagoogika osakonna logopeedia erialal. Töökogemust oman lasteaia üldlogopeedina ning rehabilitatsiooni meeskonnas eripedagoogina. 2015. aasta märtsist alustasin tööd Hariduse Tugiteenuste Keskuses. Minu tegevuseks on eelkooliealiste laste kõne hindamine ning kõiki last ümbritsevate täiskasvanute nõustamine lapse ümber soodsama kõnekeskkonna kujundamise ning lapse kõne arendamise osas. 

Siiri Karm, siiri.karm@tugiteenused.tartu.ee

Olen lõpetanud 2010. aastal Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna, spetsialiseerumisega logopeediale. Peale kooli lõpetamist kolisin Läänemaale, kus töötasin erinevates koolides, lasteaedades ja ka Läänemaa Õppenõustamiskeskuses. Aastast 2013 olen tagasi Tartus ning tööl Hariduse Tugiteenuste Keskuses, kus minu tööülesanneteks on eelkooliealiste laste kõne arengu hindamine ning lapsevanemate, õpetajate jt lapsega seotud täiskasvanute nõustamine lapse kõne arendamise osas.

Avaldatud: 19.02.2017