Uudised

09.04.2018Vestlusring “Matemaatika ja eesti keele õpet toetavad tegevused koolieelikutega”
12. aprilil 2018. aastal kell 17.30 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses (Tähe 56, Tartu) vestlusring teemal "Matemaa… Loe edasi
09.04.2018EV100 – SADA TUNDI SUHETE HEAKS
Eesti Pereteraapia Ühing                        EV100 &ndash… Loe edasi
26.01.2018Otsime psühholoogi
Hariduse Tugiteenuste Keskus ootab oma meeskonnaga liituma   LASTEAEDADE PSÜHHOLOOGI (teenuse pakkumine l… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Psühholoogid

Psühholoogiline nõustamine on lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine ja arengu toetamine. Nõustamine toimub koostöös lapsevanemate, õpetajate ja teiste erialade spetsialistidega. Nõustamise käigus selgitatakse välja lapse vajadused ja toetamise võimalused.

Julia Šarapova, julia.sarapova@tugiteenused.tartu.ee

Teadsin juba lapsepõlves, et tahan olla õpetaja. Just mina olin alati selles rollis, kui suguvõsa lastega kooli mängisime. Nii ei olnud suuri kahtlusi, kui pidin eriala valikut tegema – kuigi mõtlesin mitme aine peale, mida võiksin koolis anda, jäi praktilistel kaalutlustel sõelale eesti keel ja nii sai minust eesti keele (teise keelena) õpetaja. Töötasin koolis viis aastat, peale mida sai minust karjäärispetsialist, mis tähendas ikkagi tööd noortega ja koolides, kuid teise nurga alt ja teistel teemadel. Karjäärinõustajana olen peale noorte nõustamiskeskuse töötanud ka töötukassas ja ülikoolis. Nõustajatöö on toonud mind tagasi koolipinki, seekord psühholoogiat õppima. Olen ka suhtlemistreener ning nõustamistööle lisaks naudin koolituste ja treeningute läbiviimist. Töö Hariduse Tugiteenuste Keskuses võimaldab ühitada kõik enda kogemused ja kompetentsid – olen taas laste ja noortega ning aitan teha nende elu õnnelikumaks ja tasakaalukamaks. Minu töö üheks osaks on ka Tartu linna koolipsühholoogide aineühenduse kureerimine.

Rena Pent, rena.pent@tugiteenused.tartu.ee

Olen õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat ja töötanud nii karjäärinõustaja kui koolipsühholoogina. Olen lõpetanud perekonna psühhoteraapia väljaõppe ja täiendanud enda teadmisi töötamaks nii paaride, perede kui lastega. Hariduse Tugiteenuste Keskuses tegelen eelkõige noorte ja perede nõustamisega. Oma töös kasutan palju süsteemset lähenemist, mistõttu ootan kohtumisele kogu peret, et aidata vanematel leida ressursse lastele turvalise kasvukeskkonna loomisel.

Jana Saluoks, jana.saluoks@tugiteenused.tartu.ee 

Tööd psühholoogina alustasin erivajadustega laste koolis, kus töötasin 4 aastat. Hariduse Tugiteenuste Keskuses alustasin tööd väikelaste ja koolieelikutega ning viimased seitse aastat on see olnud minu põhiliseks (südamelähedasemaks)  sihtrühmaks. Viin läbi vaatluseid lasteaedades, juhendan lapse probleemide märkamist ja sekkumist, nõustan lapsevanemaid ja haridusasutuse töötajaid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas. Tegutsen juhendajana sotsiaalsete- ja suhtlemisoskuste arendamise grupis, mis on korraldatud koolipikendust saanud ja/või arenguliste erivajadustega lastele. Oma töös kasutan palju mängulisi ja loovaid tehnikaid (mänguteraapiat) ning vajadusel on abiks minu koer Dollar. Kodus olen kahe poja ema ja abikaasa.

Liis Kask, liis.kask@tugiteenused.tartu.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika ja psühholoogia bakalaureuseõppe ning psühholoogia magistriõppe. Õpingute jooksul olen töötanud abiõpetaja, õpetaja ja psühholoogina nii koolikeskkonnas kui ka rehabilitatsioonimeeskonnas. Hariduse Tugiteenuste Keskuses tegelen peamiselt eelkooliealiste ja I kooliastmes (1.-3. klass) õppivate laste ja nende vanemate nõustamisega. Vajadusel viime läbi ka vaatluse lapse õpikeskkonnas (lasteaed, kool) ning nõustame õpetajaid jt lapsega seotud täiskasvanuid lapse arengut mitmekülgselt toetava keskkonna loomiseks ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks.

 

Avaldatud: 02.02.2018