Uudised

29.06.2017Suvine töökorraldus
Vahemikus 3.juuli - 4.august on Hariduse Tugiteenuste Keskus suletud. Vahemikus 7.august - 18.august oleme avatud kell 10.00-… Loe edasi
23.05.2017Ootame oma meeskonnaga liituma psühholoogi
Hariduse Tugiteenuste Keskus ootab oma meeskonnaga liituma psühholoogi (aineühenduse kuraatorit). Töö… Loe edasi
15.05.2017Vanemate vestlusring teemal “Eesti keele ja matemaatika õpet toetavad tegevused koolieelikutega”
Ootame lapsevanemaid Hariduse Tugiteenuste Keskusesse 25.mail kell 17.30-19.00 osalema vestlusringis "Eesti keele ja m… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Psühholoogid

Tõnu Jürjen, tonu.jyrjen@tugiteenused.tartu.ee

Hariduselt olen psühholoog, kuid paralleelselt õpingutega alustasin tööd inimestega Tartu Maakohtu vabatahtliku kriminaalhooldajana. Hiljem asusin samas tööle kriminaalhooldusametnikuna. Koolipsühholoogina olen töötanud alates 2007.aastast, Hariduse Tugiteenuste Keskuses selle asutuse loomisest saadik. Olen alaealistele õigusrikkujatele rehabilitatsiooniteenust osutava meeskonna liige, aastatel 2010-2013 olin Tartu maakonna alaealiste komisjoni liige. Sagedasti töötan just teismeliste ning käitumisraskustega õpilastega, oma töös kasutan palju motiveerivat intervjueerimist. Olen ka selle meetodi üks treeneritest Eestis. Olen läbinud ka mänguterapeudi väljaõppe ning rakendan seda tegeledes eelkõige nooremate klientidega.

Rena Pent, rena.pent@tugiteenused.tartu.ee

Olen õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat ja töötanud nii karjäärinõustaja kui koolipsühholoogina. Hetkel täiendan oma teadmisi perekonna psühhoteraapias. Hariduse Tugiteenuste Keskuses tegelen noorte ja perede nõustamisega. Oma töös kasutan palju süsteemset lähenemist.

Jana Saluoks, jana.saluoks@tugiteenused.tartu.ee 

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala. Lisaks olen läbinud erinevaid nõustamisalaseid täiendkoolitusi (mänguteraapia, lapse arengu hindamine, suhtlemisprobleemide lahendamise oskuste õpetamine jne). Oman 7 aastat töökogemust psühholoogina, neist 4 aastat olen töötanud erivajadustega laste koolis. Viimasel kolmel aastal olen tihedalt tegelenud just väikelaste- ja koolieelikutega: viinud läbi vaatluseid lasteaedades, juhendanud lapse probleemide märkamist ja sekkumist, hindanud võimeid (s.h. ka koolivalmidust), nõustanud lapsevanemaid ja haridusasutuse töötajaid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas. Neljandat aastat tegutsen juhendajana sotsiaalsete- ja suhtlemisoskuste arendamise grupis, mis on korraldatud koolipikendust saanud ja/või arenguliste erivajadustega lastele, kes vajavad eelpool nimetatud oskuste õpetamist väiksemas kollektiivis. Oma töös kasutan palju mängulisi ja loovaid tehnikaid (mänguteraapiat).

Ly Erg, ly.erg@tugiteenused.tartu.ee

Tartu Ülikool on mind koolitanud koolipsühholoogia magistriks. Olen aastaid töötanud psühholoogina tavakoolis, erivajadustega laste koolides, Tartu õppenõustamiskeskuses ja laste nõustamiskomisjonis, samuti osutanud rehabilitatsiooniteenust. Tegelda on tulnud erinevate probleemidega, mis last tema kooliteel takistavad, aga HTK-s püüan aidata eelkõige õpiraskustega lapsi. Kui on vaja, võtan appi ka pereterapeudi teadmised või õpetan sotsiaalseid oskusi. Nõustan nii õpilasi, lapsevanemaid, õpetajaid kui tugispetsialiste.

Liis Arras, liis.arras@tugiteenused.tartu.ee

Avaldatud: 24.05.2017