Uudised

29.06.2017Suvine töökorraldus
Vahemikus 3.juuli - 4.august on Hariduse Tugiteenuste Keskus suletud. Vahemikus 7.august - 18.august oleme avatud kell 10.00-… Loe edasi
23.05.2017Ootame oma meeskonnaga liituma psühholoogi
Hariduse Tugiteenuste Keskus ootab oma meeskonnaga liituma psühholoogi (aineühenduse kuraatorit). Töö… Loe edasi
15.05.2017Vanemate vestlusring teemal “Eesti keele ja matemaatika õpet toetavad tegevused koolieelikutega”
Ootame lapsevanemaid Hariduse Tugiteenuste Keskusesse 25.mail kell 17.30-19.00 osalema vestlusringis "Eesti keele ja m… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Sotsiaalpedagoogid

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on koostöös lapse võrgustikuga tema sotsiaalse kompetentsuse suurendamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine, sh  kohanemine haridusasutuses, toimetulek koolikiusamisega, enesekontrolli arendamine, suhete loomine ja säilitamine. Läbi võrgustikutöö koordineerib sotsiaalpedagoog erinevate pedagoogiliste probleemide ennetust ja lahenduste otsimist.

Kai Hallik, kai.hallik@tugiteenused.tartu.ee

 Olen lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö eriala ning täiendõppena läbinud pedagoogika kursuse. Olen töötanud lasteaias õpetajana ning olnud koolis sotsiaalpedagoog. Lisaks sellele olen saanud töökogemuse noorsoopolitseinikuna. Hariduse Tugiteenuste Keskuses töötan alates 2014. aasta augustist. Soov on pakkuda abivajavale lapsele/noorele ning tema lähikondlastele tuge, kaasates selle juurde vajadusel erinevaid võrgustikuliikmeid.

Minu töö üheks osaks on ka Tartu linna sotsiaalpedagoogide aineühenduse kureerimine.

Lea Voltri, lea.voltri@tugiteenused.tartu.ee

Hariduse Tugiteenuste Keskuses töötan alates 2017. aasta märtsist. Oma rakenduslikku kõrgharidust, olen lõpetanud Lääne- Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala ning läbinud Tartu Ülikooli sotsiaaltööeriala magistriõppe. Täiendõppena olen läbinud Tartu Ülikooli Haridusteaduskonnas pedagoogika kursuse ja õpilase individuaalsuse toetamise kursuse.

Olen töötanud Tartu Laste Turvakodus sotsiaalpedagoogina ning olnud koolis sotsiaalpedagoog. Lisaks sellele olen saanud töökogemuse naistele ja lastele varjupaigateenust osutavas asutuses ja pereteenust pakkuvas asutuses sotsiaalpedagoogina töötades ning asenduskodus kasvatajana ja laste päevakeskuses õpetajana töötades. Vabatahtlikuna teen koostööd MTÜ Vanem Vend Vanem Õde vabatahtlikega ja kuulun MTÜ NAK „Carpe Diem“ liikmete hulka, rahvusvahelise lastevastase vägivallaennetus programmi CAP- „Igal lapsel on õigus olla kaitstud, tugev ja vaba“ koolitajana. Olen Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse juhatuse liige.

Minu tegevuse motivatsiooniks on soov pakkuda lapsele/noorele ja tema vanematele/hooldajatele ning lähikondlastele abi ja tuge raskuste ennetamisel ja lahendamisel, kaasates selle juurde vajadusel erinevaid võrgustikuliikmeid.

Avaldatud: 19.10.2017