Uudised

26.01.2018Otsime psühholoogi
Hariduse Tugiteenuste Keskus ootab oma meeskonnaga liituma   LASTEAEDADE PSÜHHOLOOGI (teenuse pakkumine l… Loe edasi
29.06.2017Suvine töökorraldus
Vahemikus 3.juuli - 4.august on Hariduse Tugiteenuste Keskus suletud. Vahemikus 7.august - 18.august oleme avatud kell 10.00-… Loe edasi
23.05.2017Ootame oma meeskonnaga liituma psühholoogi
Hariduse Tugiteenuste Keskus ootab oma meeskonnaga liituma psühholoogi (aineühenduse kuraatorit). Töö… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Meie teenused

Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, haridusasutuste spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Hariduse Tugiteenuste Keskuse ühe suuna eesmärgiks on aidata lapsi nii õpi-, käitumis-, kui emotsionaalsete probleemide korral ning toetada peresid raskuste ennetamisel ning ületamisel. 

Meie spetsialistid pakuvad psühholoogilist, eripedagoogilist, logopeedilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ning olenevalt vajadusest toimub see individuaalse-, pere- või grupinõustamise vormis. Keskuse töötajaid toetab selles tegevuses ka lastepsühhiaater.

Üldjuhul algatab nõustamise haridusasutus, kui märgatakse, et lapse edukas toimetulek on häiritud ning seni pakutud tugiteenused ei ole olnud piisavalt efektiivsed. Selleks, et meie töötajad saaksid leida lapse jaoks parima lahenduse, edastab haridusasutus info lapse jaoks rakendatud tugimeetmete kohta, mida nimetame "Pidepunktideks". Nii on keskuse spetsialistidel võimalik saada mitme osapoole ülevaade olukorrast ning otsustada, milliseid täpsustavaid uuringuid ja hinnanguid lapsele on tarvilik teha. Vajadusel annab keskus vanema nõusolekul ka suunajale tagasisidet ning soovitusi tugiteenuste korraldamiseks, kui selline vajadus peaks tekkima. Samuti teeme heal meelel koostööd kõigi lapse ja perega kokku puutuvate spetsialistidega väljaspool haridusasutusi. Infovahetus väljaspool meie maja töötavate spetsialistidega toimub ainult lapse ja vanema nõusolekul või seadusega sätestatud erijuhtudel. 

Igal lapsel ja vanemal on õigus ka ise soovi korral meie keskusesse pöörduda ning saada teenuseid ilma kooli kaasamiseta. Vajadusel arutleme kooli kaasamise vajaduse üle nõustamisel.

Juhul, kui näeme, et laps vajab teenuseid (nt kliinilised uuringud) või infot, mida meie keskus pakkuda ei saa, aitame perel neid leida. 

Teiselt poolt on keskuse ülesandeks laste ja noortega tegelevate eri valdkondade spetsialistide ühendamine ning võimaluste loomine kasvatustöö- ja õppetööalaste teadmiste täiendamiseks. Meie töötajad nõustavad ning konsulteerivad nii haridusasutuste töötajaid kui teisi noortega tegelevaid spetsialiste. Abi pakume üsna piiritletud probleemide (nt ühe konkreetse lapse käitumise tugikava koostamine) kui ka laiemate küsimuste (nt kooli tugisüsteemi efektiivsuse suurendamine) korral. 

Samuti on meie ülesandeks tugisüsteemide koostöö ja ühistegevuse koordineerimine ja suunamine ning noortega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste pakkumine.

 

Keskuse ülesanded

Keskuse ülesanded laste ja noorte sihtgrupiga tegelemisel on:

1) haridusasutuseväline eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine;

2) sobivate õppetingimuste soovitamiseks vajalike uuringute ja hindamiste korraldamine;

3) eesti keelest erineva keelega laste, noorte, nende vanemate ja tugivõrgustiku nõustamine Eesti haridussüsteemiga kohanemisel;

4) arendavate grupitegevuste läbiviimine;

5) rehabilitatsiooniteenuse pakkumine alla 16-aastastele lastele ja noortele.

 

Keskuse ülesanded täiskasvanute sihtgrupiga tegelemisel on:

1) lähivõrgustiku nõustamine laste ja noorte arendamisel, kasvatamisel ning toe pakkumisel;

2) last kasvatavate isikute teavitamine Eesti haridussüsteemi korraldustest;

3) erialase oskusteabe koondamine ja jagamine laste ja noortega tegelevate spetsialistidega;

4) laste ja noortega tegelevate spetsialistide nõustamine, enesetäiendamise koordineerimine ning neile tööalase professionaalsuse arendamise võimaluste pakkumine;

5) tugispetsialistide koostöö ja ühistegevuse, sealhulgas tugispetsialistide aineühenduste töö koordineerimine ja suunamine ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste pakkumine;

6) tugispetsialistidele grupisupervisiooni pakkumine;

7) praktikavõimaluste pakkumine koostöös ülikoolidega;

8) individuaalsete õppekavade, õppevara, käitumise tugikavade ja individuaalsete arenduskavade koostamise ning rakendamise juhendamine;

9) lastele ja noortele tugiteenuse osutamisel koostöö tegemine teiste huvigruppide ning spetsialistidega;

10) lastele, noortele ja vanematele vajalike tugiteenuste arendamine;

11) haridus-, noorsootöö- ja hoolekandeasutuste nõustamine hariduslike erivajadustega laste ja noortega tegelemisel ning nende individuaalsuse arvestamisel.

 

Viimased uudised

 1. Otsime psühholoogi

  Hariduse Tugiteenuste Keskus ootab oma meeskonnaga liituma   LASTEAEDADE PSÜHHOLOOGI (teenuse pakkumine lasteaedades kohapeal)   Kandideerijalt ootame: Kõrgharidust psühholoogia erialal (võib olla omandamisel) Töökogemust haridusasutuses Juhtumikorralduse põhimõtete tundmist Oskust hinnata ja edendada laste arendamist vajavaid valdkondi Valmisolekut töötada ka last ümbritseva võrgustikuga Head meeskonnatöö oskust, suhtlemisoskust ning pingetaluvust   Pakume: Võimalust panustada Tartu linna tugisüsteemide arendamisse Arengu-...

  26.01.2018|Loe edasi

 2. Suvine töökorraldus

  Vahemikus 3.juuli – 4.august on Hariduse Tugiteenuste Keskus suletud. Vahemikus 7.august – 18.august oleme avatud kell 10.00-15.00. Alates 21.augustist on keskus avatud taas tavapärasel ajal kell 9.00-18.00.   Ilusat suve!

  29.06.2017|Loe edasi

 3. Ootame oma meeskonnaga liituma psühholoogi

  Hariduse Tugiteenuste Keskus ootab oma meeskonnaga liituma psühholoogi (aineühenduse kuraatorit). Tööle asumise aeg: 2017.aasta september Kandideerimise tähtaeg: 31.mai 2017 Kuulutus

  23.05.2017|Loe edasi

 4. Vanemate vestlusring teemal “Eesti keele ja matemaatika õpet toetavad tegevused koolieelikutega”

  Ootame lapsevanemaid Hariduse Tugiteenuste Keskusesse 25.mail kell 17.30-19.00 osalema vestlusringis "Eesti keele ja matemaatika õpet toetavad tegevused koolieelikutega". Vestlusringi viivad läbi eripedagoogid Meelika Maila ja Merle Varik. Osalemine tasuta, registreerumine ei ole vajalik Kuulutus: kutse vestlusringi

  15.05.2017|Loe edasi

 5. Vanemate vestlusring teemal “Sotsiaalsete oskuste arendamine koolieelses eas”

  Ootame lapsevanemaid Hariduse Tugiteenuste Keskusesse 19.jaanuaril kell 17.30-19.00 osalema vestlusringis "Sotsiaalsete oskuste arendamine koolieelses eas". Vestlusringi viivad läbi Kai Hallik ja Merily Tensing-Kruusla. Registreerumine ei ole vajalik Kuulutus: vanemate-vestlusring-19-01

  10.01.2017|Loe edasi

Kõik uudised

Avaldatud: 24.05.2017