Hariduse Tugiteenuste Keskus on Tartu linna

kompetentsi- ja õppenõustamiskeskusKoordineerime tugisüsteemide

koostööd ja ühistegevust

Registreeri
haridusasutuse
nõustamisele
Registreeri
individuaalnõustamisele

Tuletame meelde, et osutame teenuseid:

  • Tartu linna haridusasutuses käivatele lastele, noortele, nende vanematele ja  haridusasutuse spetsialistidele;
  • Tartu linna sissekirjutusega eelkooliealistele lastele ja nende peredele.

Uudised

SPLO grupi lõpupidu

6.aprillil lõpetas Hariduse Tugiteenuste Keskuses logopeed Päivi Kõivi ja psühholoog Jana Saluoksa juhendamisel sotsiaalsete oskuste eelkooligrupi 12. lend. Õppeprotsessis toetutakse psühholoog Ly Ergi poolt magistritöö raames eesti keelde tõlgitud ning kohandatud probleemilahenduslike oskuste programmi (SPLO) meetodile. SPLO eesmärk on... Loe edasi

Märtsi uudised

Pöördumine õiguskantslerile  Kaasava hariduse tingimustes on suurenenud õpilaste arv, kes ei ole võimelised ühte või mitut õppeainet omandama täies mahus vastavalt õppekavades esitatud pädevustele.  Kehtiv seadusloome on kujundanud olukorra, kus osale haridusliku erivajadusega lastele ei ole võimaldatud õppida jõukohase õppekava järgi... Loe edasi

Õppenõustamine

Osutame hariduse tugiteenuseid Tartu linna lastele ja noortele, haridusasutuste spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Teenused

Meie spetsialistid pakuvad psühholoogilisteripedagoogilist,
logopeedilist ja sotsiaalpedagoogilist
nõustamist, mis toimub individuaalse-, pere- või
grupinõustamise vormis
.

Registreeri nõustamisele

Registreeri aeg nõustamisele siit.
Võtame Teiega ühendust hiljemalt 10 tööpäeva jooksul
taotluses esitatud e-maili või telefoni teel.

Rehabilitatsioon

Osutame isikule sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust
vastavalt SKA otsusele isikliku rehabilitatsiooniplaani alusel.

Infovoldikud

Vaata meie keskuse spetsialistide koostatud infovoldikuid siit!

Tööpakkumised

Siit leiad Tartu linna haridusasutuste tugispetsialistidele mõeldud tööpakkumised.