Hariduse Tugiteenuste Keskus on hariduslikke tugiteenuseid koordineeriv ja arendav kompetentsikeskus, mille ülesanne on koostöös Tartu linna haridusosakonna ja haridusasutustega tagada toevajadustega lastele ning peredele vajalikud teenused Tartu linnas.

Meie spetsialistid pakuvad psühholoogilist, eripedagoogilist, logopeedilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist. Keskuse töötajaid toetab selles tegevuses ka lastepsühhiaater. Meie teenuste kohta loe täpsemalt siit. 

Palun tulge vastuvõtule tervena. Haigustunnuste (nohu, köha, palavik) ilmnemisel helistage 746 1000, et leppida kokku uus vastuvõtuaeg.