Rehabilitatsiooniasutused Tartu linnas

Alljärgnevas tabelis on välja toodud Tartu linnas tegutsevad rehabilitatsiooniasutused, kes pakuvad rehabilitatsiooniteenust lastele ja noortele:

Asutuse nimi

Aadress

Kontaktandmed

MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus Puiestee  126b 7405630, 55617038
tugikeskus@maarjatugikeskus.ee
Tartu Laste Tugikeskus Kaunase pst 11-2 7484666
ch.abuse@online.ee
Tartu Emajõe Kool

Vabaduse pst 9

7405338
kool@tek.tartu.ee
Tartu Hiie Kool Hiie 11 7422397
hiiekool@hiiekool.ee
OÜ Activitas Vaksali  17a 5013410
info@rehateenus.ee
Babysport OÜ Mõisavahe 34b 56631970, 5167400, 7477066
babysport@hot.ee
Tartu Herbert Masingu Kool Vanemuise 33 7361686, 55528119
kool@masing.tartu.ee
MTÜ Ühiselt

Pepleri 12

5224005
yhiselt@gmail.com
Sihtasutus Eesti Agrenska Fond Lunini 6 5272108, 53620855
agrenska@agrenska.ee
MTÜ Peretarkuse Keskus Suur Kaar 53 peretarkus@peretarkus.ee

Ambromed Grupp OÜ

Lai 28 7451175
info@ambromed.ee
Dorpat Tervis OÜ Soola 2 7337196
info@dorpatspa.ee
Hariduse Tugiteenuste Keskus

Tähe 56

7461000 htk@tartu.ee
ProVida Kliinik OÜ

Tähe 95

59127991
info@provida.ee

OÜ Vireo

Aleksandri 8

55991100
info@vireo.ee

Toscanato OÜ

Ropkamõisa 10

56472822
tosca@tosca.ee