Lasteaedade psühholoogid

Alates 2017. aasta kevadest on Hariduse Tugiteenuste Keskuse töötajate koosseisus Tartu munitsipaallasteaedades teenust pakkuvad psühholoogid.

Piret Evert : Psühholoog

Piret Evert

Psühholoog

Piret tegeleb valdavalt väikeste lastega ja neid ümbritseva süsteemiga, milleks on kodu ja lasteaed. Ta kasutab oma töös teadmisi mängu-, pere- ja skeemiteraapiast.

Piret töötab Tartu lasteaedade Karoliine, Piilupesa ja Sass lastega.

piret.evert@tugiteenused.tartu.ee
Rine Kukk : Psühholoog

Rine Kukk

Psühholoog

Rine töötab Tartu lasteaedades Pääsupesa ja Krõll. Lastega töös kasutab ta mänguteraapia väljaõppes omandatud tehnikaid.

rine.kukk@tugiteenused.tartu.ee
Maria Urbel : Psühholoog

Maria Urbel

Psühholoog

Maria töötab lastega, rakendades pere-, mängu- ja loovteraapia võtteid. Maria nõustab ja toetab lasteaedades eesti- ja venekeelseid lapsi, nende vanemaid, õpetajaid ning juhtkonda.

maria.urbel@tugiteenused.tartu.ee
Hedy Vahimets : Psühholoog

Hedy Vahimets

Psühholoog

Hedy töötab Tartu lasteaedade Tähtvere ja Poku laste ning nende tugivõrgustikuga.
Samuti töötab ta rehabilitatsioonimeeskonnas I ja II kooliastme õpilastega, kasutades mängu- ja loovteraapia võtteid.
hedy.vahimets@tugiteenused.tartu.ee
Annika Maarend : Psühholoog

Annika Maarend

Psühholoog

Annika töötab Tartu lasteaedades Maarjamõisa ja Tripsik.

annika.maarend@tugiteenused.tartu.ee
Elis Sarapuu : Psühholoog

Elis Sarapuu

Psühholoog

Elis töötab Tartu lasteaias Ristikhein.

elis.sarapuu@tugiteenused.tartu.ee