Privaatsustingimused

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Küsimuste korral võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

  1. Vastutav andmetöötleja
    1.1 Teie andmete vastutavaks töötlejaks on Hariduse Tugiteenuste Keskus. Meie kontaktandmed on leitavad siit.

2. Kogutavad andmed ja nende kasutus


2.1. Küpsised

2.1.1. Küpsis (ingl cookie) on teksti kujul salvestatud andmeplokike teie veebibrauseris, mida saadetakse kodulehele uuesti iga kord, kui teete sinna päringu. Nii saab server teie päringu eristada teiste omadest ja pakkuda isikupärastatud andmeid. Küpsiseid võib kasutada näiteks kodulehele sisselogimiseks, eelistuste salvestamiseks ja ostukorvi sisu meelespidamiseks – et ei oleks vaja neid uuesti sisestada.

2.1.2. Hariduse Tugiteenuste Keskus koduleht kasutab küpsiseid selleks, et koguda järgmist informatsiooni: IP aadress, sirvimise info (millised veebilehed, lehtedel viibimise aeg), süsteemiandmed, eelistused.

2.1.3. Tööriist Google Analytics paigutab ja kasutab küpsiseid selleks, et jälgida kodulehe liiklust ning kasutajate suhtlust veebilehtedega. Sealt saab Hariduse Tugiteenuste Keskus andmeid, mille abil analüüsida kodulehe külastajate liikumist lehtedel ja seda analüüsida, et oskaksime tulevaste arendustega külastuskogemust paremaks muuta.

2.1.4. Küpsiseid vajab Hariduse Tugiteenuste Keskus kodulehe tehniliseks toimimiseks ja paremaks muutmiseks. Aluseks on Hariduse Tugiteenuste Keskuse õigustatud huvi teavitada avalikkust pakutavatest teenustest ning kontaktandmetest, tagades seejuures kodulehe kasutusmugavus.

2.1.5. Küpsiseid on võimalik vastavalt soovile kontrollida ja kustutada. Seda saab teha veebibrauseris, mida kasutate (igas brauseris on sammud veidi erinevad, juhiseid võite leida antud artiklist). Kustutada on võimalik kõik küpsised, mis on teie seadmele juba varem salvestunud, ning keelata edasine küpsiste kasutamine. See võib samas piirata erinevate teie poolt kasutatavate veebisaitide kasutusvõimalusi, kuna selline muudatus ei kohaldu vaid Hariduse Tugiteenuste Keskus kodulehele.

2.2. Sirvimise statistika

2.2.1. Kodulehe kasutusmugavuse tõstmiseks, teenuse parandamiseks ja kasutajate soovide väljaselgitamiseks kogub Hariduse Tugiteenuste Keskus statistilisi andmeid. Sealhulgas eelkõige selle kohta, milline info ja lehed on külastajatele kõige vajalikumad, millist keelt eelistatakse, kui tihti meie kodulehte külastatakse, millist brauserit, operatsioonisüsteemi, resolutsiooni ja seadet kasutatakse, millist osa kodulehest rohkem loetakse, külastuskorrad, külastuse aeg ning millistest regioonidest külastajad tulevad.

2.2.2. Andmete kogumiseks kasutab Hariduse Tugiteenuste Keskus tööriista Google Analytics, mis võimaldab eeltoodud infot koguda ja analüüsida. Google Analytics’i kohta vaata lähemalt siit.

2.2.3. Te võite igal ajal keelata oma brauseris andmete kogumise Google Analyticsi poolt. Juhised leiate siit.

2.2.4. Eeltoodud andmete kogumise eesmärgiks on tagada kodulehe kasutusmugavus, ning aluseks on Hariduse Tugiteenuste Keskus õigustatud huvi kasutada talle kodulehe pidamiseks usaldatud avalikke vahendeid selliselt, et koduleht täidaks oma eesmärke parimal viisil.

2.3. Logid

2.3.1. Hariduse Tugiteenuste Keskus kodulehte majutab server, mis võib salvestada teie poolt tehtavad päringud (avatav veebiaadress, kasutatav brauser ja seade, IP aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada kodulehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida juhtumeid, kus võis olla oht turvalisusele.

2.3.2. Eeltoodud andmete kogumise eesmärgiks on tagada kodulehe tehniline kättesaadavus ja turvalisus, ning aluseks on Hariduse Tugiteenuste Keskus õigustatud huvi teavitada avalikkust pakutavatest teenustest ning kontaktandmetest.

2.4. Turundus

Hariduse Tugiteenuste Keskus ei tegele turundusega.

2.5. Profileerimine

Hariduse Tugiteenuste Keskus ei koosta Hariduse Tugiteenuste Keskuse kodulehe külastajate kohta individuaalseid profiile.

2.6. Ligipääs andmetele

2.6.1. Kodulehe külastajate statistilistele andmetele võivad ligi pääseda Hariduse Tugiteenuste Keskus kommunikatsiooni- ja IT-keskuste töötajad, kes vastutavad kodulehe andmete analüüsi ja täiendamise eest.

2.6.2. Hariduse Tugiteenuste Keskus koostööpartnerid, kes tegelevad kodulehe arendamise, halduse või majutusega, võivad omada ligipääsu tehnilistele logifailidele.

2.6.3. Tööriista Google Analytics pakkuja, kellel on ligipääs kogutud statistilistele andmetele, on Google LLC. Tegemist on suurettevõttega, kes on võtnud meetmeid, et tema tegevus vastaks Euroopa Liidu nõutud privaatsusstandarditele (EL-i ja USA Privacy Shield andmekaitseraamistik).

2.6.4. Google võtab Google Analytics tööriista kasutajate ees järgmised kohustused.

2.7 Andmete hoiustamise aeg

2.7.1. Kasutame kogutud statistilisi andmeid analüüside jaoks kuni kolm aastat.

2.7.2. Küpsiste kehtivusaeg on ajutine. Need kas kustuvad kohe brauseri sulgemisel või kehtivad päeva, nädala, või kuu, mõnedel juhtudel võivad need kehtida kuni aasta.

2.8. Teie õigused seoses oma andmetega ja kuidas neid teostada

2.8.1. Andmekaitse tagamise eest vastutavate töötajatega saate kontakti e-posti htk@tartu.ee kaudu. Teile on õigusaktidega nähtud ette õigus:

paluda kinnitust oma isikuandmete töötlemise kohta, tutvuda enda isikuandmetega ja saada nende kohta teavet (töötlemise eesmärk, töötleja(d), allikad, jne);
paluda enda isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele;
võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi.
2.8.2. Teie õigused tulenevad eelkõige isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Liidu määrus), mille kohta võite lähemalt lugeda siit.

2.8.3. Te võite keelata küpsised oma brauserites.

  1. Õigus esitada kaebus ja rikkumisest teavitamine
    3.1. Kui arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile või kui teie elukoht on muus EL liikmesriigis, siis vastava riigi pädevale ametiasutusele.

3.2. Kui isikuandmetega seotud rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, teavitame andmesubjekti põhjendamatu viivituseta isikuandmetega seotud rikkumisest.