Psühholoogid

Psühholoog hindab lapse vaimset arengut ning seda mõjutavaid tegureid. Psühholoog oskab anda nõu suhtlemis- ja käitumisprobleemide korral, selgitab välja lapse vajadused, võimed ning nõustab vanemat, kuidas lapse arengule kaasa aidata.

Ly Erg : Psühholoog, Tartu koolide ja lasteaedade psühholoogide aineühenduse koordinaator

Ly Erg

Psühholoog, Tartu koolide ja lasteaedade psühholoogide aineühenduse koordinaator

Ly tegeleb laste koolimurede põhjuste välja selgitamise ja leevendamisega ning perede, õpetajate ja tugispetsialistide nõustamise ja koostöö edendamisega.
ly.erg@tugiteenused.tartu.ee
Julia Laanemets : Psühholoog

Julia Laanemets

Psühholoog

Julia tegeleb eesti- ja venekeelsete kooliealiste laste ja noortega, kasutades pere- ja skeemiteraapia võtteid. Esimesele vastuvõtule on oodatud terve pere.

 

julia.laanemets@tugiteenused.tartu.ee
Rena Pent : Psühholoog

Rena Pent

Psühholoog

Rena pakub psühholoogilist nõustamist lastele ja noortele ning nende peredele. Esimesele kohtumisele on oodatud terve pere.

rena.pent@tugiteenused.tartu.ee
Jana Saluoks : Psühholoog

Jana Saluoks

Psühholoog

Jana tegeleb valdavalt väikelaste ja koolieelikutega, kasutades oma töös palju mängulisi ja loovaid tehnikaid (mänguteraapia, kunstiteraapia). Ta viib läbi vaatluseid lasteaedades, juhendab lapse probleemide märkamist ja sekkumist.
jana.saluoks@tugiteenused.tartu.ee
Liis Kask : Psühholoog

Liis Kask

Psühholoog

Liis tegeleb peamiselt eelkooliealiste ja I kooliastmes (1.-3. klass) õppivate laste ja nende vanemate nõustamisega.
liis.kask@tugiteenused.tartu.ee
Ene Raid : Psühholoog

Ene Raid

Psühholoog

Ene töötab valdavalt noorukitega alates 12. eluaastast (5. klass). Oma töös kasutab Ene loovmeetodeid (nt pildid, kritseldamine, liikumine jms).
ene.raid@tugiteenused.tartu.ee