Aineühenduste tööplaan 2020

KUUPÄEVAINEÜHENDUSÜRITUSE NIMETUS/ESINEJA, KOOLITAJA
AUGUST    
27.08.2020PsühholoogidUuendatava kutsestandardi arutelu ja arvamusküsitlusele vastamine (ettepanekute tegemine).
SEPTEMBER  
08.09.2020SotsiaalpedagoogidTartu linna ja maakonna sotsiaalpedagoogide õppeaasta avaüritus 2020-2021. „Loovalt uude aastasse“.
22. 09.2020PsühholoogidSeminar: Lastega tutvumise ja kontakti loomise ülesanded- Jana Saluoks; tööplaani ja tegevuste arutamine.    
28.09.20Koolide HEVKO + EripedagoogidKoolitus „Mitmekeelne laps koolis“, lektor Merit Hallap
28.09.2020Logopeedide aineühendus + Lasteaia HEVKO-de aineühendusTartu linna lasteaia tugispetsialistide kohtumine lastekaitse teenistusega
OKTOOBER  
06.10.2020LA HEVKod + koolide HEVKod + koolide sotspedagoogidTartu linna koolide HEVKode, sotsiaalpedagoogide ning lasteaia HEVKode koostööseminar
13.10.20Koolide HEVKO + sots ped“Käitumise tugikava”, lektor Tõnu Jürjen
27.10.2020PsühholoogidPsühholoogi töö igapäev+ mõni metoodika?
NOVEMBER  
03.11.20EripedagoogidEripedagoogi roll koolis
12.11.20LA HEVKodLA HEVKode kohtumine Rajaleidja esindajatega (Maia Peetso, Tiina Vanatalo)
16.11.20Koolide HEVKO + EripedagoogidKoolitus „Mitmekeelne laps koolis“, lektor Merit Hallap
19.11.2020Logopeedide aineühendusKoolitus „Kõne hilistusega laste vanemate nõustamine videoanalüüsi kaudu“, Siiri Karm ja Signe Raudik  
19.11.2020SotsiaalpedagoogidKoolitus “Genogramm sotsiaalpedagoogide töös”, Rena Pent
20.11. 2020PsühholoogidEKPÜ sünnipäev/koolitus Tallinnas või Zoomis „Psühholoog kui bränd“