Aineühenduste tööplaan 2021/2022

KUUPÄEVAINEÜHENDUSÜRITUSE NIMETUS, ESINEJA, KOOLITAJA
SEPTEMBER   
09.09.21SotsiaalpedagoogidTaastav õiguse meetodid ja kasutamise võimalused sotsiaalpedagoog töös- Triinu Riis AÜ liikmetelt tagasiside põhjal: ettepanekud/küsimused/liikme enda panus/teemad. Kokkuvõte – Eleriin Käos-Zirk
14.09.21Koolide HEVKOdÕpilase individuaalse arengu jälgimise kaart ja selle täitmine. Lektor Ana Kontor
14.09.21PsühholoogidEesti Loodus- ja Loomateraapiakeskuse külastus Aegviidus. Psühholoog Kristi Raava
23-24.09.21LA logopeedidMüofunktsionaalse teraapia koolitus Lektor Kadri Veidenberg
23.09.2021EripedagoogidKoostööseminar – eripedagoogide soovid, plaanid
28.09.2021LA HEVKodÕppeaasta avakohtumine
OKTOOBER   
11.10.2021LA logopeedidPääsupesa LA uues majas ringkäik, eripedagoog Madli Vahtramäe lühiloeng „Alternatiivkommunikatsiooni kasutamine rühma tingimustes“
12.10.21Koolide HEVKOdÜmarlaudade läbiviimine. Psühholoogi roll. Läbiviija Ly Erg
12.10.2021LA tasandusrühmade meeskonnadTutvumine. Kokkuvõte seni tehtust. Tuleviku planeerimine. Lühiloeng: Hommikuring.
15.10.21Sotsiaalpedagoogid„Kaasava hariduse rakendamise võimalused ja kitsaskohad Tartu linna üldhariduskoolides“ II seminar
19.10.21  LA HEVKod„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ I koolituspäev I grupp; Tõnu Jürjen
19.10.21PsühholoogidPsühholoogide tööraamatu II seminar/ praktikum. Ly Erg koos meeskonnaga
22.10.21Sotsiaalpedagoogid jtSPLO koolituse lõpetamine-koolitaja LY Erg
28.10.21  LA HEVKod„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ I koolituspäev II grupp; Tõnu Jürjen  
NOVEMBER  
02.11.21  LA HEVKod„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ I koolituspäev III grupp; Tõnu Jürjen  
05.11.21LA logopeedidMüofunktsionaalse teraapia koolitus Lektor Kadri Veidenberg
9.11.21LA logopeedidLogopeedide kovisioon
11.11.21SotsiaalpedgoogidKLAT (kinnise lasteasutuse teenus) hetkeolukord, meeskonnatöö/juhtimine KLAT teenuse näitel-Kadi Lukka-Maarjamaa Hariduskolleegium Emajõe-sotsiaaltöö juht.
11.11.2021LA tasandusrühmade meeskonnadAEV laste õpetamise põhimõtted. Õpetamise ja abistamisvõtted töös AEV lastega.
19. 11.2021Psühholoogid1.Ümarlaua läbiviimine haridusasutuses. Struktuur. 2.Teemad 2022. aastaks Ly Erg
19.11.2021EripedagoogidMaja-eripedagoogide koostöökohtumine
23.11.2021LA logopeedidRaamatu „Aitame lapse rääkima“ tutvustus, arutelu raamatu autori Kristi Sarapuuga
25.11.2021 LA HEVKodLasteaedade tugispetsialistide töömudelite tutvustamine
29.11.2021EripedagoogidATH-ga laste toetamine kooli tugisüsteemis
DETSEMBER  
2.12.21LA logopeedLogopeedide kovisioon
7.12.21Kõigi tugispetsialistide ühine jõuluüritusHaridusasutuste tugivõrgustiku tänusündmus
JAANUAR  
11.01.22Koolide eripedagoogidLugemisoskuse uurimine – testi tutvustus 3. ja 6.kl EIS-s Piret Soodla Tallinna Ülikool
13.01.22SotsiaalpedagoogidLii Kaudne-Praktilised töövahendid sotsiaalpedagoogile: – Õppekomplekt „Mina-ise“ – Eneseanalüüsi kaardid „Tunnen ennast“ – Vaikuseminutite noortekursus OMA – Lustlik ja tegevuslik videokursus peredele „Kuidas tulla toime pingega“ Piret Eit- Libertas kliiniku noorte nõustaja (sõltuvus-liigtarvitajad): ameti ja koostöö võimaluste tutvustus.
20.01.2022LA tasandusrühmade meeskonnad„Laste tunnustamisest ja premeerimisest lasteaias“ Räägib Rena Pent
25.01.2022PsühholoogidKovisioon Koolipsühholoogi hindamisvahendi (TLÜ 2016) kasutajatele.
25.01.2022LA logopeedid„Valikuline söömine ja söömishäired lapseeas“ Maret Leola
25.01.2022Koolide HEVKoAktiivgrupi koosolek 2022. aasta plaanide arutelu teemal
27.01.2022LA eripedagoogidVestlusring ja rühmatööd, teemad: – Ootused eripedagoogile (teiselt tugispetsialistilt, juhtkonnalt, vanematelt, õpetajatelt) – Eripedagoogi ülesanded ja ootustele vastamine
31.01.2022PsühholoogidLasteaiapsühholoogide üleriigiline eriseminar/supervisioon Astra Schults
VEEBRUAR    
01.02.2022LA HEVKo„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ II koolituspäev III grupp; Tõnu Jürjen
02.02.2022LA HEVKo„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ 1. ja 2. supervisioonigrupp I kohtumine; Merit Lage
03.02.2022LA HEVKo„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ 3. ja 4. supervisioonigrupp I kohtumine; Merit Lage
04.02.2022Koolide eripedagoogidÕPIRINGID. Õpiabiõpetajate ja väikerühmade- klasside õpetajate koolitusvajadus. Kokkuvõte uuringust, planeerimine uude õppeaastasse.
09.02.2022LA HEVKo„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ 5. ja 6. supervisioonigrupp I kohtumine; Merit Lage
10.02.2022LA HEVKo„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ 7. ja 8. supervisioonigrupp I kohtumine; Merit Lage
10.02.22SotsiaalpedagoogidRegita Saksing
15.02.2022Psühholoogid Eripedagoogid (kool)Koostööseminar eripedagoogidega. Õpilase keskendumine ja selle soodustamise võimalused.
22.02.2022Koolide HEVKoJätkuseminar “Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmine”, lektor Ana Kontor
MÄRTS  
01.03. 2022LA tasandusrühmade meeskonnad + eripedagoogidKäitumisprobleemidest KNS bioloogilise kahjustuse korral. Ülle Kuusik
01.03.2022LA HEVKo„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ II koolituspäev I grupp; Tõnu Jürjen
08.03.2022LA HEVKo„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ II koolituspäev II grupp; Tõnu Jürjen
08.03.2022Koolide HEVKo ja eripedagoogidKoostööseminar koolide HEV-koordinaatorite ja eripedagoogidega lihtsustatud õppekava määramise ja õpitulemuste vähendamise teemal, pöördumine HTM poole
10.03.22SotsiaalpedagoogidMerike Rand: koolitusseminar „Keskendumisraskustega (sh ATH-ga) õpilaste toetamine“ Jagame võtteid, mõtteid, kogemusi, et arendada lapses järgmisis oskusi: eneseregulatsioon, organiseerimine, ajajuhtimine, edasilükkamiste vältimine, tunnetega toimetulek, püsivuse kasvatamine, enesehindamine.  
10.03.2022LA logopeedid„Töö terve perega“ Rena Pent
14.03.2022Koolide eripedagoogideripedagoogide kovisoon Merike
15.03.2022LA ja koolide HEVKodKoostöökohtumine
15.03.2022PsühholoogidOskuste õppe ja Classroom Checkup metoodikate kasutamine koolis. Katriin Hunt, TERA psühholoog
29.03.22LA logopeedidLogopeedide kovisioon
APRILL  
04.04.2022Koolide eripedagoogidEripedagoogiline nõustamine Merike Rand + sptsialist x
05.04.2022PsühholoogidPremeerimissüsteemi kasutamine- HTK psühholoog Rena Pent. EKPÜ juhatuse tegemistest ja kooli/pere koostööst- EKPÜ juhataja psühholoog Karmen Maikalu.    
06.04.2022LA HEVKo„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ 1. ja 2. supervisioonigrupp II kohtumine; Merit Lage
07.04.2022LA HEVKo„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ 3. ja 4. supervisioonigrupp II kohtumine; Merit Lage
13.04.2022LA HEVKo„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ 5. ja 6. supervisioonigrupp II kohtumine; Merit Lage
14.04.2022LA HEVKo„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ 7. ja 8. supervisioonigrupp II kohtumine; Merit Lage
14.04.22SotsiaalpedagoogidHäirekeskuse Külastus Lükkub edasi (eriolukord)
19.04.22LA logopeedid/LA eripedagoogid/Tasandusrühmade meeskonnad„Lasteaia tugispetsialisti roll rühma õpetaja töö toetamisel“ Koostöökohtumine
26.04.22LA logopeedidKovisioon
26.04.22Koolide HEVKoÕpiring “Muukeelne laps koolis. Heade praktikate jagamine” (1.osa)
MAI  
03.05.2022LA HEVKoÕppeaasta lõpu kohtumine, uute plaanide arutamine, õppeaasta kokku võtmine
17.05.2022LA HEVKo„Lasteaia meeskond erivajadusega lapse ümber“ lõpuseminar
10.05.2022PsühholoogidÕppeaasta kokkuvõtted, uued plaanid.
13.05.22SotsiaalpedagoogidVapramäe Loodusmaja
10 või 12.05.22LA HEVKod, LA logopeedid, LA eripedagoogid, Tasandusrühmade meeskonnadUue alusharidusseaduse tutvustamine HTM-i alushariduse valdkonna spetsialistide poolt
Täpne kuupäev täpsustamiselKoolide HEVKoKoolide rahastamine (kuidas toimub tõhustatud ja eritoele määratud lapse rahastus, väikerühmade rahastus, kuidas on võimalik taotleda lisaressursse koolile, tugiisiku teenuse saamine). ARNO täitmine. Ootused koolidele.
JUUNI  
7.06.2021La eripedagoogidÕppeaasta lõpu kohtumine
10.06.21SotsiaalpedagoogidÕppeaasta lõpetamise kohtumine. Vaade uude aastasse.
Täpne kuupäev täpsustamiselKoolide HEVKoKoostöövõimalused lastekaitsega, uuendused Tartu linnas
13.06.2022Eripedagoogid (kool)Kokkuvõte aastast. Uued plaanid. Õpiringide teemade tutvustus, et augustist registreerimistele avada.