Haridusasutuse nõustamine

Sihtrühm: Haridusasutuse meeskond või meeskonna liige, kes on seotud tuge vajava lapsega 

Teenuse sisu: Juhtumi arutelu HTKs/haridusasutuses, kuhu on lisaks HTK spetsialistidele kaasatud teised seotud osapooled. Arutelu lõppeb konkreetsete soovituste ja kokkulepetega. Vähemalt 3 kuu möödudes kokkuvõtete tegemine soovituste ja kokkulepete rakendamisest. 

Meeskonna nõustamisteenusele saavad pöörduda ainult Tartu linna koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid.


  Pöörduja perekonnanimi *


  Veenduge, et sisestatud telefoninumber ning e-posti aadress on korrektsed!  Grupp  · Kirjeldage lühidalt, mis on pöördumise peamine põhjus ja mis abi või millise spetsialisti/spetsialistide teenuseid Te vajate.  ·Mida ootate nõustamiselt?
  ·Mis osas vajate abi HTK spetsialistidelt?


  Võimalusel lisage järgnevad lapse kohta käivad dokumendid


  - pidepunktid saab alla laadida siit

  Kui te ei saa hetkel dokumente lisada, siis palun saatke need üks nädal enne esmast kohtumist aadressile htk@tugiteenused.tartu.ee, tooge dokumendid Hariduse Tugiteenuste Keskuse sekretärile aadressil Tähe 56, Tartu või võtke kaasa esmasele nõustamisele.


  captcha
  * - Kohustuslik väli

  Pärast taotluse esitamist võtame Teiega ühendust hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotluses esitatud e-maili või telefoni teel.

  Kui Teil tekib vormi täitmisega seoses küsimusi, siis helistage Hariduse Tugiteenuste Keskuse lahtiolekuaegadel telefonil 746 1000

  Ankeedis kajastatud isikuandmed kogutakse nõustamise efektiivse läbiviimise toetamiseks. Toetudes isikuandmete kaitse üldmäärusele kaitseme meie kätte usaldatud isikuandmeid volitamata töötlemise eest.