Lasteaiast kooli ülemineku toetamine

Sihtrühm: Tuge vajava koolieeliku lähivõrgustik (lasteaia haridustöötajad, tulevase kooli haridustöötajad, lapsevanemad/eestkostja). Teenus sobib ka kodustele kooli minevatele lastele. 

Teenuse sisu:

 • Tuge vajava lapse uuring lasteasutuses (läbi viivad HTK spetsialistid, kaasates vajadusel erinevate Tartu linna erikoolide spetsialiste).
 • Lapsevanema ja lasteaia meeskonna nõustamine lapse arendamise osas erivajadusest lähtuvalt. 
 • Lapsevanema nõustamine lapsele sobiliku koolitüübi valikul Tartu linnas, vanema toetamine vajaliku dokumentatsiooni kogumisel.
 • Lapse tulevase kooli meeskonna nõustamine lapse erivajadusest lähtuvalt (kui laps läheb elukohajärgsesse piirkonnakooli).

Registreerimine:
  Õppenõustamisel toimub kliendi terviseandmete töötlemine lapsevanema nõusolekul. Nõusoleku andmiseks oleme välja töötanud nõusoleku vormi (HTK_Terviseandmete_tootlemise_nousoleku_vorm_2020). Palume kliendil vastuvõtule tulles:

  väljaprinditud, täidetud ja allkirjastatud dokument kaasa võtta,

  digitaalselt täidetud ja allkirjastatud vorm enne nõustamisaega aadressile htk@tartu.ee saata,

  või täita dokument Hariduse Tugiteenuste Keskuses kohapeal.

  Kliendi terviseandmete töötlemise nõusoleku vormi saab alla laadida siit.
  Väljaprinditud, täidetud ja allkirjastatud dokument palume anda HTK spetsialistile, kes tuleb lasteaeda last uurima.


  captcha
  * - Kohustuslik väli