Töötajad

Annely Võsaste : Juhataja

Annely Võsaste

Juhataja

Telefon: 5061838, 746 1000

annely.vosaste@raad.tartu.ee , annely.vosaste@tugiteenused.tartu.ee
Mai Hansen : Sekretär

Mai Hansen

Sekretär

Telefon: 746 1000

mai.hansen@tugiteenused.tartu.ee
Helen Binsol : Rehabilitatsioonitöö koordinaator

Helen Binsol

Rehabilitatsioonitöö koordinaator

Helen tegeleb rehabilitatsioonialase tegevuse koordineerimisega, et tagada lastele ja nende peredele kvaliteetne  ja kasutajasõbralik rehabilitatsiooni teenus.
helen.binsol@tugiteenused.tartu.ee
Sirje Uibo : Eripedagoog, tugiteenuste koordinaator, Tartu koolide HEVkode aineühenduse koordinaator

Sirje Uibo

Eripedagoog, tugiteenuste koordinaator, Tartu koolide HEVkode aineühenduse koordinaator

Sirje tegeleb peamiselt koolilastega.

sirje.uibo@tugiteenused.tartu.ee
Ly Erg : Psühholoog, Tartu koolide ja lasteaedade psühholoogide aineühenduse koordinaator

Ly Erg

Psühholoog, Tartu koolide ja lasteaedade psühholoogide aineühenduse koordinaator

Ly tegeleb laste koolimurede põhjuste välja selgitamise ja leevendamisega ning perede, õpetajate ja tugispetsialistide nõustamise ja koostöö edendamisega.
ly.erg@tugiteenused.tartu.ee
Rena Pent : Psühholoog

Rena Pent

Psühholoog

Rena pakub psühholoogilist nõustamist lastele ja noortele ning nende peredele. Esimesele kohtumisele on oodatud terve pere.

rena.pent@tugiteenused.tartu.ee
Jana Saluoks : Psühholoog

Jana Saluoks

Psühholoog

Jana tegeleb valdavalt väikelaste ja koolieelikutega, kasutades oma töös palju mängulisi ja loovaid tehnikaid (mänguteraapia, kunstiteraapia). Ta viib läbi vaatluseid lasteaedades, juhendab lapse probleemide märkamist ja sekkumist.
jana.saluoks@tugiteenused.tartu.ee
Liis Kask : Psühholoog

Liis Kask

Psühholoog

Liis tegeleb peamiselt eelkooliealiste ja I kooliastmes (1.-3. klass) õppivate laste ja nende vanemate nõustamisega.
liis.kask@tugiteenused.tartu.ee
Merike Rand : Eripedagoog, Tartu eripedagoogide aineühenduse koordinaator

Merike Rand

Eripedagoog, Tartu eripedagoogide aineühenduse koordinaator

Merike tegeleb peamiselt laste koolivalmiduse hindamise ning koolilaste toetamisega ning pakub eripedagoogilist nõustamist lapsevanematele, õpetajatele ning Tartu koolide tugimeeskondadele.
merike.rand@tugiteenused.tartu.ee
Merle Varik : Eripedagoog

Merle Varik

Eripedagoog

Merle töötab peamiselt kooleelikute ning I ja II kooliastme lastega.
merle.varik@tugiteenused.tartu.ee
Galina Manajenkova : Eripedagoog

Galina Manajenkova

Eripedagoog

Galina töötab peamiselt vene- ja kakskeelsete lastega.
galina.manajenkova@tugiteenused.tartu.ee
Merit Nukka : Eripedagoog

Merit Nukka

Eripedagoog

Merit tegeleb peamiselt laste koolivalmiduse hindamise ning koolilaste toetamisega.

merit.nukka@tugiteenused.tartu.ee
Keiti Kungla-Lilo : Eripedagoog (ajutiselt eemal)

Keiti Kungla-Lilo

Eripedagoog (ajutiselt eemal)

Keiti töötab peamiselt eelkooliealiste lastega.

keiti.kungla-lilo@tugiteenused.tartu.ee
Ülle Kuusik : Logopeed

Ülle Kuusik

Logopeed

Ülle töötab valdavalt koolieelikutega. Tema kitsam töösuund on väikelaste ja nende perede toetamine. Ülle omab ka eripedagoogi kutset.
ylle.kuusik@tugiteenused.tartu.ee
Siiri Niine : Logopeed, Tartu lasteaedade HEVkode aineühenduse koordinaator

Siiri Niine

Logopeed, Tartu lasteaedade HEVkode aineühenduse koordinaator

Siiri töötab peamiselt eelkooliealiste lastega, hääldusprobleemide puhul nõustab ta ka kooliealisi lapsi.

 

siiri.niine@tugiteenused.tartu.ee
Katre Kandimaa : Logopeed

Katre Kandimaa

Logopeed

Katre töötab kõneprobleemidega väikelaste, koolieelikute ning vajadusel ka 1. kooliastme õpilastega. Varasemale töökogemusele ning koolitustele toetudes, tegeleb ta suhtlemisraskustega laste arengu hindamise ning vanemate nõustamisega.

katre.kandimaa@tugiteenused.tartu.ee
Päivi Kõiv : Logopeed, Tartu lasteaedade logopeedide aineühenduse koordinaator

Päivi Kõiv

Logopeed, Tartu lasteaedade logopeedide aineühenduse koordinaator

Päivi töötab peamiselt eelkooliealiste lastega. Ta on spetsialiseerunud kogelusteraapiale, kuid tegeleb ka teiste väikelaste kõneprobleemidega.
paivi.koiv@tugiteenused.tartu.ee
Hene Binsol : Logopeed

Hene Binsol

Logopeed

Hene tegeleb peamiselt koolieelikute (alates 6-aastaste) ja vanemate lastega.

 

hene.binsol@tugiteenused.tartu.ee
Lea Voltri : Sotsiaalpedagoog, Tartu sotsiaalpedagoogide aineühenduse koordinaator

Lea Voltri

Sotsiaalpedagoog, Tartu sotsiaalpedagoogide aineühenduse koordinaator

Lea juurde on oodatud nii koolieelses ja koolieas lapsed, noored ning nende vanemad, eestkostjad, võrgustikuliikmed.

lea.voltri@tugiteenused.tartu.ee
Merily Tensing-Kruusla : Sotsiaalpedagoog (ajutiselt eemal)

Merily Tensing-Kruusla

Sotsiaalpedagoog (ajutiselt eemal)

merily.tensing-kruusla@tugiteenused.tartu.ee
Aime Meos : Lastepsühhiaater

Aime Meos

Lastepsühhiaater

Aime nõustab HTK spetsialiste ning nende poolt suunatud lapsi ja noori.

htk@tartu.ee
Piret Evert : Psühholoog

Piret Evert

Psühholoog

Piret tegeleb valdavalt väikeste lastega ja neid ümbritseva süsteemiga, milleks on kodu ja lasteaed. Ta kasutab oma töös teadmisi mängu-, pere- ja skeemiteraapiast.

Piret töötab Tartu lasteaedade Karoliine, Piilupesa ja Sass lastega.

piret.evert@tugiteenused.tartu.ee
Rine Kukk : Psühholoog

Rine Kukk

Psühholoog

Rine töötab Tartu lasteaedades Pääsupesa ja Krõll. Lastega töös kasutab ta mänguteraapia väljaõppes omandatud tehnikaid.

rine.kukk@tugiteenused.tartu.ee
Maria Urbel : Psühholoog

Maria Urbel

Psühholoog

Maria töötab lastega, rakendades pere-, mängu- ja loovteraapia võtteid. Maria nõustab ja toetab lasteaedades eesti- ja venekeelseid lapsi, nende vanemaid, õpetajaid ning juhtkonda.

maria.urbel@tugiteenused.tartu.ee
Hedy Vahimets : Psühholoog

Hedy Vahimets

Psühholoog

Hedy töötab Tartu lasteaedade Tähtvere ja Poku laste ning nende tugivõrgustikuga.
Samuti töötab ta rehabilitatsioonimeeskonnas I ja II kooliastme õpilastega, kasutades mängu- ja loovteraapia võtteid.
hedy.vahimets@tugiteenused.tartu.ee
Annika Maarend : Psühholoog

Annika Maarend

Psühholoog

annika.maarend@tugiteenused.tartu.ee
Kaisa Puusta : Psühholoog

Kaisa Puusta

Psühholoog

Kaisa töötab Tartu lasteaias Naerumaa.

kaisa.puusta@tugiteenused.tartu.ee
Elis Sarapuu : Psühholoog

Elis Sarapuu

Psühholoog

Elis töötab Tartu lasteaias Ristikhein.

elis.sarapuu@tugiteenused.tartu.ee