Tugispetsialistide tegemised

  • Aineühenduste tegemised sügis/talv 2021
    Tartu linna lasteaedade logopeedide aineühenduse üritused 13. septembril toimus 2021/2022 õppeaasta esimene kohtumine, kus räägiti uue aasta plaanidest, arutleti teemade üle, mis logopeede hetkel kõige enam huvitavad ning kaardistati koostöövõimalusi, mida sel õppeaastal aineühenduse tegemiste raames luua. Õppeaasta esimene suurem koolitus toimus kolmel koolituspäeval Tartu lasteaias Rõõmumaa. 23.09, 24.09 ja 05.11 toimus koolitustsükkel pealkirjaga „Müofunktsionaalne teraapia […]
  • Tugispetsialistide tegemised 2020/2021
    Tartu haridusasutuste psühholoogide aineühenduse üritused 27. augustil arutati uuendatavat kutsestandardit ja vastati Kutsekoja arvamusküsitlusele. Mitmeid Tartu koolipsühholoogide  ettepanekuid arvestati hiljem lõppvariandis.22. septembril arutati poolaasta plaane ja valmistati ette järgmise seminari teemad. Alustati psühholoogi töövahendite fotoalbumi koostamist. Hariduse Tugiteenuste Keskuse psühholoog Jana Saluoks õpetas loovterapeutilisi võtteid lastega parema kontakti ja koostöö saavutamiseks.27. oktoobril jagati kogemusi lastevanematele […]