Tugispetsialistide tegemised

  • Tugispetsialistide tegemised 2020/2021
    Aineühenduste tööplaani vaata siit. Tartu haridusasutuste psühholoogide aineühenduse üritused 27. augustil arutati uuendatavat kutsestandardit ja vastati Kutsekoja arvamusküsitlusele. Mitmeid Tartu koolipsühholoogide  ettepanekuid arvestati hiljem lõppvariandis.22. septembril arutati poolaasta plaane ja valmistati ette järgmise seminari teemad. Alustati psühholoogi töövahendite fotoalbumi koostamist. Hariduse Tugiteenuste Keskuse psühholoog Jana Saluoks õpetas loovterapeutilisi võtteid lastega parema kontakti ja koostöö saavutamiseks.27. […]