2015 aasta suunaja tiitel Ülle Kuusikule

Tartu linn tunnustas Hariduse Tugiteenuste Keskuse logopeedi Ülle Kuusiku aasta suunaja tiitli vääriliseks.

Palju õnne Üllele ja selget suunda ka edasipidiseks.