Tugispetsialistide tegemised

Tugispetsialistide tegemised

Aineühenduste tööplaani vaata siit.

Tartu haridusasutuste psühholoogide aineühenduse üritused

27. augustil arutati uuendatavat kutsestandardit ja vastati Kutsekoja arvamusküsitlusele. Mitmeid Tartu koolipsühholoogide  ettepanekuid arvestati hiljem lõppvariandis.
22. septembril arutati poolaasta plaane ja valmistati ette järgmise seminari teemad. Alustati psühholoogi töövahendite fotoalbumi koostamist. Hariduse Tugiteenuste Keskuse psühholoog Jana Saluoks õpetas loovterapeutilisi võtteid lastega parema kontakti ja koostöö saavutamiseks.
1. oktoobril toimus selle õppeaasta esimene grupisupervisioon psühholoog Astra Schultsi eestvedamisel.

Järgmised aineühenduse üritused: 27.oktoober, 20.november, 8. detsember.
Järgmised supervisioonid: 29.oktoober, 26.november, 17.detsember.

Tatrtu linna eripedagoogide aineühenduse üritused

2020/21 õppeaastast on eripedagoogide aineühendusel koordinaator Merike Rand, kes ootab uusi liikmeid Tartu koolidest ja lasteaedadest aineühendusega liituma.
28. septembril osalesid eripedagoogid koos koolide HEVKodega M. Hallapi koolitusel “Mitmekeelne laps koolis I osa”.
Septembris võtsid Eesti Eripedagoogide Liidu liikmetest eripedagoogid osa EEL sünnipäevast ja üldkogust. 
Oktoobris kogusid spetsialistid ühist teavet ja vaadet eripedagoogi rollile koolis. Üheskoos viidi läbi küsitlus, et kohtumisel uusi ideid ja nende võimalikkust omavahel arutada. 
Järgmised aineühenduse üritused: 3.november, 8.detsember

Tartu linna lasteaedade logopeedide aineühenduse üritused

29. septembril kohtuti koos lasteaedade HEVKO-de aineühendusega Tartu linna lastekaitseteenistusega. Vestlust juhtis ning aitas küsimustele vastata lastekaitseteenistuse juhataja Kairi Avastu.

Järgmised aineühenduse üritused:  2.november – Noorte, äsja alustanud logopeedide ühine kovisioon
19. november –  koolitus “Kõne hilistusega laste vanemate nõustamine videoanalüüsi kaudu” . Koolitajateks logopeedid Siiri Karm ja Signe Raudik.
8. detsember – kõikide tugispetsialistide ühine jõulukohtumine sündmuskeskuses Lydia

Tartu linna koolide hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijate (HEVkode) aineühenduse üritused

28. septembril toimus koolide HEVkodele ja eripedagoogidele koolituse “Mitmekeelne laps koolis” esimene osa, lektoriks eripedagoog Merit Hallap. Koolitus leidis aset uuenenud Tartu Annelinna Gümnaasiumis, mille ruume koolitujatele tutvustati.
6. oktoobril toimus koostöökohtumine koolide HEVkodele, sotsiaalpedagoogidele ja lasteaia HEVkodele Tartu Mart Reiniku koolis, kus käsitleti koostöövõimalusi haridusasutuste vahel, anti tagasisidet õnnestumistest ja arendamist vajavatest valdkondadest, arutati koostöövajadusest.
13. oktoobril toimus koolide HEVKOdele ja sotsiaalpedagoogidele koolitus “Käitumise tugikava koostamine”, mille lektoriks oli psühholoog Tõnu Jürjen. Enne koolitust tutvusid spetsialistid vastavasisulise materjaliga leheküljelt: sisu.ut.ee/ktk. Üritus leidis aset Rahvusarhiivis Noora, kus tutvustati erinevaid hoidlaid, töö- ja ametiruume, raamatukogusid, näidati sajanditevanuseid ja uuemaid arhivaare.

Järgmised aineühenduse üritused: 16. november – jätkukoolitus “Mitmekeelne laps koolis”
8. detsember – kõikide tugispetsialistide ühine jõulukohtumine sündmuskeskuses Lydia

Tartu linna lasteaedade HEVkode aineühendus

29. septembril kohtuti koos lasteaedade logopeedide aineühendusega Tartu linna lastekaitseteenistusega. Kohal olid pea kõik lastekaitseteenistuse spetsialistid. Vestlust juhtis ning aitas küsimustele vastata lastekaitseteenistuse juhataja Kairi Avastu.

6. oktoobril kohtusid lasteaedade HEVkod koolide HEVKode ning sotsiaalpedagoogidega. Tagasisidestati õnnestumisi ja raskuskohti eelmisest õppeaastast ning vahetati mõtteid selle õppeaasta osas.