HTK otsib eripedagoogi

Hariduse Tugiteenuste Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, nende vanematele ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele.

Soovime oma meeskonda

ERIPEDAGOOGI

– Hariduse Tugiteenuste Keskuse eripedagoog viib läbi uuringuid laste ja noorte õpitaseme ja õpivajaduse kindlakstegemiseks ja võimetekohase materjali valikuks;

– nõustab ja konsulteerib lastevanemaid ning haridusasutuste töötajaid lapse arendamisel ja nende toimetuleku toetamisel;

– nõustab õpetajaid lapsele jõukohase õppematerjali valikul ja erinevate õpistrateegiate ning võtete kasutamise osas, sh individuaalse õppekava või käitumise tugikava koostamisel, hindamise korraldamisel ja sobilike õppevormide rakendamisel;

– nõustab õpetajaid ja teisi haridusasutuste töötajaid toimetulekuprobleemide ennetamisel ja lahendamisel;

– nõustab lapsega tegelevaid spetsialiste, lapsevanemaid ja/või õpilasi koolikorralduslikes küsimustes;

-osaleb koostöövõrgustikes ja viib läbi valdkonna-alast teavitustööd

 

Ootused eripedagoogi ametikoha taotlejale:

-erialane kõrgharidus;

-koolis töötamise kogemus;

-väga head suhtlemis- ja koostööoskused;

-väga hea probleemilahendamise oskus,

-oskused grupitöö läbiviimiseks;

-väga hea oskus luua ja hoida toetavaid ning abistavaid koostöösuhteid;

-on salliv, empaatiline, tähelepanelik ja viisakas, usaldusväärne, hea pingetaluvusega.

Kandidaadil palume esitada CV koos haridusttõendavate tõendite koopia ja motivatsioonikirjaga hiljemalt 25. juuniks 2013 aadressil ulvi.muursepp@raad.tartu.ee

Vestlused kandidaatidega toimuvad 27. ja 28. juunil 2013.