HTK otsib logopeedi

Hariduse Tugiteenuste Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, nende vanematele ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele.

Soovime oma meeskonda

LOGOPEEDI

– Hariduse Tugiteenuste Keskuse logoeed viib läbi kõneuuringuid laste ja noorte kõneprobleemide väljaselgitamiseks;

– nõustab ja konsulteerib lastevanemaid ning haridusasutuste töötajaid lapse arendamisel ja nende toimetuleku toetamisel;

– nõustab õpetajaid ja teisi haridusasutuste töötajaid toimetulekuprobleemide ennetamisel ja lahendamisel;

– nõustab lapsega tegelevaid spetsialiste, lapsevanemaid ja/või õpilasi koolikorralduslikes küsimustes;

-osaleb koostöövõrgustikes ja viib läbi valdkonna-alast teavitustööd

 

Ootused logopeedi ametikoha taotlejale:

-erialane kõrgharidus;

-väga head suhtlemis- ja koostööoskused;

-väga hea probleemilahendamise oskus,

-väga hea oskus luua ja hoida toetavaid ning abistavaid koostöösuhteid;

-on salliv, empaatiline, tähelepanelik ja viisakas, usaldusväärne, hea pingetaluvusega.

Kandidaadil palume esitada CV koos haridusttõendavate tõendite koopia ja motivatsioonikirjaga hiljemalt 21.augustiks 2013 aadressil ulvi.muursepp@raad.tartu.ee