HTK otsib psühholoogi

Hariduse Tugiteenuste Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, nende vanematele ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele.

Soovime oma meeskonda

PSÜHHOLOOGI

– Hariduse Tugiteenuste Keskuse psühholoog viib läbi uuringuid laste ja noorte võimete ja/või psühholoogiliste probleemide kindlakstegemiseks,

– nõustab ja konsulteerib lapsevanemaid ning haridusasutuste töötajaid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas,

– nõustab õpetajaid nende isikliku professionaalse positsiooni parendamiseks,

– nõustab õpetajaid ja teisi haridusasutuste töötajaid toimetulekuprobleemide ennetamisel ja lahendamisel,

– nõustab õpetajaid lapsele või noorele käitumise tugikava koostamisel.

Ootused psühholoogi ametikoha taotlejale:

-erialane kõrgharidus, kasuks tulevad eriteadmised individuaalsete erinevuste ja arengupsühholoogiast,

-väga head suhtlemis- ja koostööoskused,

-väga hea probleemikäsitlemise oskus,

-oskused grupitöö läbiviimiseks,

-väga hea oskus luua ja hoida toetavaid ja abistavaid suhteid;

-salliv, empaatiline, tähelepanelik ja viisakas, usaldusväärne, hästi pinget taluv

Kandidaadil palume esitada CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 20.juuniks 2013 aadressil ulvi.muursepp@raad.tartu.ee