Kohtumine riigikogu liikmetega

Tartu linna kompetentsikeskuste võrgustiku esindus kohtus täna riigikogu sotsiaal- ja kultuurikomisjoni liikmetega. Spetsialistid esitasid mitmeid ettepanekuid ja üheskoos arutleti hariduslike erivajadustega laste õppekorralduse probleemide üle. Külastati ka Tallinna õppenõustamise keskust ja Tondi Kooli.