Kutse esitada pakkumus

Hariduse Tugiteenuste Keskus on Tartu Linnavalitsuse hallatav õppenõustamiskeskus, mis tegutseb Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna haldusalas. Hariduse Tugiteenuste Keskus korraldab koolitusseminari „Motiveeriv intervjueerimine. Algkoolitus.“ kahele Tartu linna ja Tartu maakonna haridustöötajate grupile (kokku 24 inimesele) ajavahemiku 1.11.2013-31.12.2013.

 

Soovime leida koolitusseminari „Motiveeriv intervjueerimine. Algkursus“ ühte läbiviijat-koolitajat. Koolitusseminari maht on 21 tundi ja selle läbimise järel koolitusseminaril osaleja:

-on omandanud alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest;

-tunneb ära olukorrad, kus motiveeriva intervjueerimise meetodit on võimalik ja asjakohane kasutada;

-on omandanud esmased oskused motiveeriva intervjueerimise kasutamiseks oma igapäevase töö tüüpolukordades.

 

Kontaktisik ja konsultant koolitusseminari läbiviimisel on Hariduse Tugiteenuste Keskuse psühholoog Tõnu Jürjen (tjyrjen@gmail.com)

 

Täpsustatud koolitusseminari kava lepitakse kokku koostöös koolitusseminari konsultandiga. Tellija tagab koolitusseminaride läbiviimiseks sobivad ruumid ja vahendid, koolitusmaterjalide väljatrüki. Koolitusseminari läbiviimiseks madalaima hinna esitanud pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping.

 

Koolitusseminari läbiviijal-koolitajal peab olema:

-psühholoogiaalane kõrgharidus;

-täiskasvanute koolitamise kogemus;

-läbitud motiveeriva intervjueerimise treenerikoolitus;

-teadmised Eesti haridussüsteemist.

 

Palume hinnapakkumus esitada ajavahemikul 16.10.2013-25.10.2013 e-postiaadressile htk@tartu.ee digiallkirjastatult või tuua paberkandjal aadressile Tähe 56, Tartu kell 9.00 – 17.00

 

Palume hinnapakkumusega koos esitada:

-koopia haridust tõendavast dokumendist;

-loetelu vähemalt 2 täiskasvanute rühma koolitamisest viimasel 3 aastal (aastatel 2011 – 2013) nimetades koolitusteema ja koolitusrühmade suuruse, koolitusaja;

-koopia motiveeriva intervjueerimise treenerikoolituse läbimist tõendavast dokumendist.