LAPSE TOETAMINE TEMA TULEVIKUPLAANIDE TEGEMISEL KOLMANDAS KOOLIASTMES (7. – 9. KL)

Olete oodatud 2012/2013. õppeaasta LASTEVANEMATE VESTLUSRINGI

teemal:
 
LAPSE TOETAMINE TEMA TULEVIKUPLAANIDE TEGEMISEL KOLMANDAS KOOLIASTMES (7. – 9. KL)
 
Hariduse Tugiteenuste Keskuses Tähe 56
 
21. veebruaril 2013. a kell 17.30 – 19.00
 
Vestlusringi juhib karjäärinõustaja Reet Jakobson
 
Üritus on tasuta.
 
Palume vestlusringi algusajast kinni pidada!
 
Täiendav info telefonil: 746 1000