Lasteaedade töötajatele valmis juhendmaterjal keerulisteks olukordadeks

2019.aasta esimestel kuudel valmis Hariduse Tugiteenuste Keskuse juhtimisel Tartu lasteaedade töötajatele juhendmaterjal kriisiolukordades tegutsemiseks. Töö käigus sõnastasid koos meie keskusega ühised suunised Tartu linnavalitsuse haridusosakond, sotsiaal- ja tervishoiuosakond, Tartu kriisireguleerimise spetsialist, Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuur, Päästeameti demineerimiskeskus, Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakond.

Koolieelsete lasteasutuste juhid aitasid määratleda olukorrad, mille jaoks oli juhiseid tarvis. Selle käigus lisandus juhendmaterjali eraldi osa, milles soovitused lastevanematega suhtlemiseks haridusliku erivajadusega lastega töös. Väärtuslikku tagasisidet juhendmaterjali tööversioonile andsid lasteaedade HEVKO-de aineühendus, lasteaedade hoolekogude esimehed ning majandusjuhatajad.

Juhendmaterjal on 7 lk pikk ja sisaldab Tartu kontekstis lühisuuniseid järgmisteks olukordadeks:

·         kriisiolukorra juhtimine ja abi kutsumine;

·         rünnak;

·         pommiähvardus ja pommikahtlase eseme leid;

·         elutähtsa teenuse rike ning asutuse ajutine sulgemine;

·         väärkohtlemise kahtlus (emotsionaalne, kehaline, seksuaalne jm);

·         lapsele järele tulemisega ja lapse üle andmisega seotud olukorrad; 

·         lapse kadumine;

·         vägivallajuhtum lasteaias;

·         uue lapse rühma tulekul ilmnevad arengulised erivajadused;

·         lapsevanemate teavitamine tugiisikust;

·         rühma üldiste huvide ja lapsevanema huvide lahknemine;

·         täiendavad lasteaiavälised psühholoogilise abi saamise võimalused;

·         lapse lähedase või lapse enda surm.

Maikuus viis turvalisuse konsultant Siiri Lepasaar Hariduse Tugiteenuste Keskuses läbi lasteaedade majandus- ja õppejuhtidele juhendmaterjali tutvustavad koolitused. Pärast suvepuhkust on kavas juhiseid täpsemalt käsitleda lasteaedade hoolekogudega.

Täiendav info: Siiri Lepasaar, turvalisuse konsultant (siiri.lepasaar@tugiteenused.tartu.ee)