LASTEVANEMATE VESTLUSRING

Olete oodatud 2012/2013. õppeaasta LASTEVANEMATE VESTLUSRINGI

teemal ÕPIMOTIVATSIOON ESIMESES KOOLIASTMES (1. – 3. KL)
 
Hariduse Tugiteenuste Keskuses Tähe 56
 
28. jaanuaril 2013. a kell 17.30 – 19.00
 
Vestlusringi juhib psühholoog Tõnu Jürjen
 
Üritus on tasuta. Täiendav info telefonil: 746 1000