LASTEVANEMATE VESTLUSRING

Olete oodatud 2013/2014. õppeaasta esimesse
 
LASTEVANEMATE VESTLUSRINGI
 
teemal: 
 
EESTI KEELE JA MATEMAATIKA ÕPIOSKUSTE ÕPETAMINE
TEISES KOOLIASTMES (4. – 6. KLASS)
 
Hariduse Tugiteenuste Keskuses
Tähe 56
 
26. septembril 2013. a 
kell 17.30 – 19.00
 
Vestlusringi juhivad eripedagoogid Sirje Uibo ja Pille Toome
 
Üritus on tasuta.
Palume vestlusringi algusajast kinni pidada!
Täiendav info telefonil: 746 1000