Lastevanemate vestlusring 5.detsember 2013

Olete oodatud 2013/2014. õppeaasta neljandasse
LASTEVANEMATE VESTLUSRINGI
teemal: 
 
SUULISE JA KIRJALIKU KÕNE PROBLEEMID JA LOGOPEEDILINE ABI 
 
Hariduse Tugiteenuste Keskuses Tähe 56
5. detsembril 2013. a kell 17.30 – 19.00
 
Vestlusringi juhivad logopeedid Hene Binsol ja Siiri Karm
 
Üritus on tasuta. Palume vestlusringi algusajast kinni pidada!
 
Täiendav info telefonil: 746 1000
 
 
Järgmised vestlusringid:
 
16.01.14 – „Kuidas toetada last haridusvalikute tegemisel“
27.02.14 – „Kooliküpsus“
27.03.14 – „Kõnearengu probleemidest koolieelses eas“
17.04.14 – „Koolikiusamine“
08.05.14 – „Kuidas toetada last haridusvalikute tegemisel“