LASTEVANEMATE VESTLUSRING “ELU VÕIMALIKKUSEST KOOS TEISMELISEGA. EELTEISMELINE PERES.”

Olete oodatud 2013/2014. õppeaasta teise

LASTEVANEMATE VESTLUSRINGI

teemal:

ELU VÕIMALIKKUSEST KOOS TEISMELISEGA. EELTEISMELINE PERES.

Hariduse Tugiteenuste Keskuses Tähe 56

17. oktoobril 2013. a kell 17.30 – 19.00

 

Vestlusringi juhib psühholoog Rena Pent

 

Üritus on tasuta.

Palume vestlusringi algusajast kinni pidada!

Täiendav info telefonil: 746 1000

 

Järgmised vestlusringid:

14.11.13 – „Kuidas motiveerida teismelist?“

05.12.13 – „Suulise ja kirjaliku kõne probleemid ja logopeediline abi“

16.01.14 – „Kuidas toetada last haridusvalikute tegemisel“

27.02.14 – „Kooliküpsus“

27.03.14 – „Kõnearengu probleemidest koolieelses eas“

17.04.14 – „Koolikiusamine“

08.05.14 – „Kuidas toetada last haridusvalikute tegemisel“