Lastevanemate vestlusring teemal “Õpiraskused”

Olete oodatud 2011/2012. õppeaasta esimesse lastevanemate vestlusringi teemal "Õpiraskused" Hariduse Tugiteenuste Keskuses Tähe 56 29. septembril 2011. a. kell 17.00-18.30.

Pakume nõuandeid ja soovitusi õpiraskustega lapse arengu toetamisel. Vestlusringi juhivad eripedagoog Ana Kontor ja logopeed Hene Binsol.

Üritus on tasuta.

Täiendav info telefonil 746 1000

 

Järgmised vestlusringid toimuvad:

27. oktoobril – "Õpioskuste õpetamine kodus"

24. novembril – "Õpimotivatsioon"

8. detsembril – "Keskendumisprobleemid lastel"

19. jaanuaril – venekeelne vestlusring "Õpi- ja käitumisraskused"

26. jaanuaril – "Koolikiusamine"

16. veebruaril – "Laste suhtlemisoskuste arendamine"

29. märtsil – "Koolivalmidus"

26. aprillil – "Kutsevalik"

EI TOIMU! 24. mail – "Andekus" (Vestlusring on edasi lükatud sügisesse.)