Muudatused HTK töökorralduses alates 2014.a septembrist

Seoses SA Innove poolt algatatud üleriigiliste Rajaleidja keskuste loomisega ei nõusta alates 2014.a septembrist Hariduse Tugiteenuste Keskus väljaspool Tartu linna elavaid õpilasi. Samuti ei koordineeri me nõustamiskomisjoni tööd. Riiklikult finantseeritav Rajaleidja keskus hakkab tegelema pigem nõustamiskomisjoniga seonduvaga ning sellele eelneva ja järgneva tööga.

Jätkuvalt jääme tegelema koolieelikute ja kooliealiste laste arengu- ja õpiprobleemidega (psühholoogilise, eripedagoogilise, logopeedilise ning sotsiaalpedagoogilise nõustamisega). Varasemast suuremat tähelepanu hakkame  pöörama koolieelikutele ning võimalikult varajasele sekkumisele (mitte ainult märkamisele). Tartu linna oma keskus (Hariduse Tugiteenuste Keskus) jääb pakkuma abi lapsele, vanematele ning kooli spetsialistidele  lapse/noore jaoks vajaliku teenuse leidmisel ning rakendamisel.

Uue arendusena saavad keskuse hallata olema tugispetsialistide aineühenduste koordineerimine. Keskuses on alustanud tööd spetsialistid, kes hakkavad jõustama lasteaedades ja koolides töötavaid spetsialiste (psühholooge, eripedagooge, logopeede ja sotsiaalpedagooge).

Segadust võib kahe erineva keskuse teenuste pakkumine alguses tekitada, kuid julgustavalt soovitame vanematel, et valet kohta mure jagamiseks ei ole ning meie keskuse töötajad usuvad kindlasti, et parem on probleemide ilmnemisel reageerida kui reageerimata jätta.