Otsime oma meeskonda sotsiaalpedagoogi

Hariduse Tugiteenuste Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, nende vanematele ning lastele ja noortega tegelevatele spetsialistidele.

Soovime oma meeskonda

SOTSIAALPEDAGOOGI

Sotsiaalpedagoogi ülesanded:

– uuringute läbiviimine lapse sotsiaalsete probleemide väljaselgitamiseks;

– lastevanemate ja haridusasutuste töötajate nõustamine lapse sotsiaalste probleemide valdkonnas;

– haridusasutuste nõustamine asutuseväliste kontaktide leidmisel, koostöövõrgustike loomisel;

– pedagoogide nõustamine lapsele käitumise tugikava koostamisel;

– lapsi loovalt rakendavate, peresid liitvate ning kohalikke alagtusi toetavate strateegiate arendamine;

– vajadusel täiendavate uuringute soovitamine;

– osalemine koostöövõrgustike töös ja valdkonnaalase teavitustlöö läbiviimine.

Ootused sotsiaalpedagoogi ametikoha taotlejale:

– erialane kõrgharidus, vastamine sotsiaalpedagoogi kutsestandardi 6.tasemele;

– erialane töökogemus haridusasutus;

– väga head suhtlemis-ja koostööoskused;

– oskused grupitöö läbiviimiseks;

– väga hea oskus luua ja hoida toetavaid ja abistavaid suhteid;

– salliv, epaatiline, tähelepanelik ja viisakas, usaldusväärne, hästi pinget taluv.

 

Kandidaadil palume esitada CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 18.02.2014 aadressil: merily.tensing-kruusla@raad.tartu.ee