Otsime oma meeskonda sotsiaalpedagoogi

Hariduse Tugiteenuste Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, nende vanematele ning lastele ja noortega tegelevatele spetsialistidele.
Soovime oma meeskonda
SOTSIAALPEDAGOOGI
Sotsiaalpedagoogi ülesanded:
– uuringute läbiviimine lapse sotsiaalsete probleemide väljaselgitamiseks;
– lastevanemate ja haridusasutuste töötajate nõustamine lapse sotsiaalsete probleemide valdkonnas;
– haridusasutuste nõustamine asutuseväliste kontaktide leidmisel, koostöövõrgustike loomisel;
– pedagoogide nõustamine lapsele käitumise tugikava koostamisel;
– lapsi loovalt rakendavate, peresid liitvate ning kohalikke algatusi toetavate strateegiate arendamine;
– vajadusel täiendavate uuringute soovitamine;
– osalemine koostöövõrgustike töös ja valdkonnaalase teavitustöö läbiviimine.
Ootused sotsiaalpedagoogi ametikoha taotlejale:
– erialane kõrgharidus või vastamine sotsiaalpedagoogi kutsestandardi 6. tasemele;
– erialane töökogemus haridusasutus;
– väga head suhtlemis-ja koostööoskused;
– oskused grupitöö läbiviimiseks;
– väga hea oskus luua ja hoida toetavaid ja abistavaid suhteid;
– salliv, empaatiline, tähelepanelik ja viisakas, usaldusväärne, hästi pinget taluv.

Kandidaadil palume esitada CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 15.06.2014 aadressil: merily.tensing-kruusla@raad.tartu.ee