Programm “More Than Words”

Märtsist algab Hariduse Tugiteenuste Keskuses logopeed Katre Kandimaa juhendamisel sotsiaalse kommunikatsiooniprobleemiga laste peredele suunatud programm „More Than Words“.  
Programm on mõeldud eelkõige vanemate, kelle sooviks on igapäevaste  tegevuste kaudu toetada oma lapse kommunikatiivsete oskuste arengut. Programmi käigus õpivad vanemad seadma oma lapsele realistlikke suhtlemiseesmärke, on teadlikumad ning osavõtikumad oma suhtlemiskavatsuste märkamisel ning ühtlasi ka kõne arendamisel. Programm koosneb nii loengutest kui ka videotreeningutest – kõik selleks, et toetada vanemaid oma lapse suhtlemisoskuse arendamisel.  
Hetkel on grupp komplekteeritud. Kellel on huvi tutvustatud koolituse kohta täpsemalt teavet saada, võtke ühendust logopeed Katrega: katre.kandimaa@tugiteenused.tartu.ee