Programm “More Than Words” alustab taas

Logopeedi vastuvõtule satuvad üsna sageli pered, kes on mures oma lapse kõne pärast, sest laps ei räägi vaid häälitseb, lisaks ei reageeri oma nimele ning käitub omapäraselt. Vanemale arusaamatutel põhjusel on laps sageli rahulolematu, segaduses ning igast väiksmastki muutusest häiritud. Lapse muredest on raske aru saada, kuna tal puudub suhtlemissoov ning oskus end kuidagimoodi arusaadavaks teha.

2022 a veebruaril algab Hariduse Tugiteenuste Keskuses juba teist korda Haneni keskuse poolt väljatöötatud suhtlemisraskustega laste vanematele mõeldud programm „More Than Words“.

Programmi eesmärgiks on suurendada vanemate osalust lapse sotsiaalsete ning suhtlemisoskuste arendamisel.

Programmi raames õpivad vanemad efektiivsete ning teaduspõhiste meetodite rakendamise kaudu märkama lapse suhtlemiskavatsusi, julgustama last suhtlema erinevate ühistegevuste kõigus, abistama oma last jõudma järgmisele suhtlusetapile, toetama oma last erinevates mängudes ning abistama kõne mõistmisel.

Programmi juhendab Hariduse Tugiteenuste Keskuse logopeed Katre Kandimaa.

Kui teil tekkis kursuse vastu ning soovite saada programmi kohta rohkem infot, palume pöörduda Katre Kandimaa poole aadressil katre.kandimaa@tugiteenused.tartu.ee