Projekt: Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine

 
Kampaania eesmärk: parandada uusimmigrant-lapsi ja roma lapsi õpetavatele pedagoogidele suunatud õppenõustamisteenuseid ning tõsta tugispetsialistide pädevust valdkonnas selleks, et oleks tagatud õppenõustamisteenuste kvaliteet ning kättesaadavus kohalikul tasandil. Projekti tulemusena suureneb koolide kindlus töös uusimmigrantlastega ja Roma päritolu lastega. 
Maandumisleht: http://www.innove.ee/et/yldharidus/muu-kodukeelega
kampaaniat toetab: EEA Grants ,
www.eeagrants.org