SPLO grupi lõpupidu

6.aprillil lõpetas Hariduse Tugiteenuste Keskuses logopeed Päivi Kõivi ja psühholoog Jana Saluoksa juhendamisel sotsiaalsete oskuste eelkooligrupi 12. lend. Õppeprotsessis toetutakse psühholoog Ly Ergi poolt magistritöö raames eesti keelde tõlgitud ning kohandatud probleemilahenduslike oskuste programmi (SPLO) meetodile. SPLO eesmärk on õpetada lastele mõtlemisoskusi, mida saab kasutada inimestevaheliste probleemide lahendamisel või nende ennetamisel. Õppetöös kasutatakse palju mängulisi ning loovaid tegevusi, toimuvad erinevad arutelud, rollimängud, samuti on tundidesse lisatud kooliks ettevalmistavad tegevused. Tunnid on lõbusad ja kaasahaaravad, et motiveerida lapsi õhinal õppima nende jaoks keerulisemaid (tihtipeale ka igavamaid) oskusi ja teadmisi. Kogu protsessi on kaasatud ka lapsevanemad ning vajadusel lasteaia õpetajad.

Viis särasilmset ja tegutsemislusti täis koolieelikut on enesekindlamad ning valmis igapäevaelus uusi teadmisi ja õpitud oskusi rakendama. Kõik lapsed lõpetasid eelkooli kuldmedaliga ning üheskoos tähistati seda uhke temaatilise tordiga (pildil).