Tartu Karjäärikeskus avab uksed kesklinnas

Hariduse Tugiteenuste Keskuse karjäärikeskus

PRESSITEADE

22.09.2013

 

Tartu Karjäärikeskus avab uksed kesklinnas

 

1. ja 2. oktoobril kell 12.00-18.00 korraldab Hariduse Tugiteenuste Keskuse karjäärikeskus oma uutes ruumides kõigile huvilistele lahtiste uste päevad. Varasemalt Tartu Kutsehariduskeskuse ruumides tegutsenud karjäärikeskus asub septembri algusest Tartu südalinnas aadressil Kompanii tn 10.

 

Lahtiste uste päevade raames tutvustatakse külalistele pakutavaid teenuseid ning toimuvad erinevad töötoad/tegevused. Mõlemal päeval on võimalik osaleda eneseanalüüsi- ja karjäärimängudes, kuulamis- ja nägemismälu lühitesti tegemisel, tööintervjuu töötoas või tutvuda karjäärikeskuse teenuste sh. Jobpics kohvriga ja nõustajatega. Töötoad toimuvad kindlaks määratud kellaaegadel:

13.00-13.30 Töötuba: Kuulamis- ja nägemismälu test

14.00-14.30 Tööintervjuu töötuba

15.00-15.30 Kuulamis- ja nägemismälu test

16.00-16.30 Tööintervjuu töötuba

Kõigil külalistel on võimalus osaleda ka auhinnaloosis ning jätta jälg heade soovide seinale, kuhu saab kirja panna ka soovitusi ja ettepanekuid karjäärikeskusele.

 

Uute ruumide asukoht toob karjääriteenused rahvale kindlasti lähemale ning muudab selle kättesaadavamaks. Tartu piirkonna karjäärikeskus pakub oma teenuseid nii koolides kui keskuses kohapeal. Lisaks oleme võtnud noortele pakutavate karjääriteenuste kõrval eesmärgi senisest enam teavitada ja toetada ka õpetajaid, tugispetsialiste ja koolijuhte ning lapsevanemaid. Et nemad omakorda teadlikult ja õigeaegselt noori sobivatele ning võimetekohastele karjääri-ja haridusvalikutele suunata oskaksid. Keskus korraldab nii vastavaid koolitusüritusi kui teabepäevi, kuid siia võib julgelt sisse astuda ka nõustamiseks või niisama uudistamiseks.

 

HTK karjäärikeskus pakub karjääriinfot ja -nõustamist noortele vanuses kuni 26 eluaastat, kõik teenused on Tartu linna ja maakonna noortele tasuta kättesaadavad.

 

 

Hariduse Tugiteenuste Keskus

Karjäärikeskus

————————————————————————————————————————————–

 

Lisainformatsioon:

Mereli Mändmets

Karjääriteenuste juht

 

Hariduse Tugiteenuste Keskus

Karjäärikeskus

Kompanii 10, Tartu

tel: 7461 234

mereli.mandmets@tugiteenused.tartu.ee