Toimus 4.klasside sotsiaalsete oskuste olümpiaad

Juba kolmandat korda toimus 03. detsembril Tartu linna 4. klassidele Lille Noortekeskuses sotsiaalsete oskuste olümpiaad. Kokku on seda läbi viidud neljal aastal, esimesel korral Tartu Loodusmajas. Sel aastal oli võimalus osaleda viies erinevas noori mitmekülgselt arendavas töötoas – koostöö, hoolivus, tunded, netisuhtlemine (küberkiusamine) ja foorumteater “Kuidas koolis hakkama saada?”. Töötubasid viisid läbi mitmed erinevad oma ala spetsialistid – koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, õpetajad, haridustehnoloogid, veebikonstaabel, teraapiakoera juhendaja koos koeraga, Sotsiaalkindlustusameti Lõuna Lastemaja ja MTÜ Altermanni näitemängutrupi 6.-8. klasside näitemängurühm. Lisaks toimus enne autasustamist Liikuv vahetund Liikumislabori poolt Tartu Descartes’i Kooli õpilaste ja huvijuhi eestvedamisel. Sündmus toimus Tartu linna koolipsühholoogide ja sotsiaalpedagoogide aineühenduste eestvedamisel ning koostöös Tartu Tugiteenuste Keskuse ja Tartu Noorsootöö Keskuse Lille Noortekeskusega. Sündmust toetas Tartu linn.

Rohkem infot vaata Lille Noortekeskuse Facebook`i kontolt.