Tugispetsialistide tegemised 2020/2021

Tartu haridusasutuste psühholoogide aineühenduse üritused

27. augustil arutati uuendatavat kutsestandardit ja vastati Kutsekoja arvamusküsitlusele. Mitmeid Tartu koolipsühholoogide  ettepanekuid arvestati hiljem lõppvariandis.
22. septembril arutati poolaasta plaane ja valmistati ette järgmise seminari teemad. Alustati psühholoogi töövahendite fotoalbumi koostamist. Hariduse Tugiteenuste Keskuse psühholoog Jana Saluoks õpetas loovterapeutilisi võtteid lastega parema kontakti ja koostöö saavutamiseks.
27. oktoobril jagati kogemusi lastevanematele mõeldud küsimustiku 5-15 kasutamise võimalustest, arutati koolipsühholoogi töö igapäevatöö ja hetkel oluliste teemade üle.
20. novembril osaleti Zoomi vahendusel Eesti Koolipsühholoogide Ühingu (EKPÜ) sünnipäevaüritusel, kus seekord oli koolitajaks Signe Ventsel teemaga “Koolipsühholoog kui bränd”.
1. oktoobril toimus selle õppeaasta esimene grupisupervisioon psühholoog Astra Schultsi eestvedamisel.
29. oktoobril toimus teine supervisioon Hariduse Tugiteenuste Keskuses.
26. novembril ja 17. detsembril viidi supervisioon läbi veebikeskkonda kasutades.

Järgmised aineühenduse üritused 2021.a on kavas teisipäeviti 12.00-16.00: 26. jaanuar, 9. veebruar, 9. märts, 13. aprill, 11. mai. Lisaks on aprillis tavaliselt EKPÜ aastakoosolek ja koolitus.

Järgmised supervisioonid psühholoog Astra Schultsiga on neljapäeviti 10.00-12.15: 28. jaanuar, 25. veebruar, 25. märts, 29. aprill ja 27. mai.

Tatrtu linna eripedagoogide aineühenduse üritused

2020/21 õppeaastast on eripedagoogide aineühendusel koordinaator Merike Rand, kes ootab uusi liikmeid Tartu koolidest ja lasteaedadest aineühendusega liituma.
28. septembril osalesid eripedagoogid koos koolide HEVKodega M. Hallapi koolitusel “Mitmekeelne laps koolis I osa”.
Septembris võtsid Eesti Eripedagoogide Liidu liikmetest eripedagoogid osa EEL sünnipäevast ja üldkogust. 
Oktoobris kogusid spetsialistid ühist teavet ja vaadet eripedagoogi rollile koolis. Üheskoos viidi läbi küsitlus, et kohtumisel uusi ideid ja nende võimalikkust omavahel arutada. 
Järgmised aineühenduse üritused: 3.november

Tartu linna lasteaedade logopeedide aineühenduse üritused

29. septembril kohtuti koos lasteaedade HEVKO-de aineühendusega Tartu linna lastekaitseteenistusega. Vestlust juhtis ning aitas küsimustele vastata lastekaitseteenistuse juhataja Kairi Avastu.

Järgmised aineühenduse üritused:  2.november – Noorte, äsja alustanud logopeedide ühine kovisioon
19. november –  koolitus “Kõne hilistusega laste vanemate nõustamine videoanalüüsi kaudu” . Koolitajateks logopeedid Siiri Karm ja Signe Raudik.

Tartu linna koolide hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijate (HEVkode) aineühenduse üritused

28. septembril toimus koolide HEVkodele ja eripedagoogidele koolituse “Mitmekeelne laps koolis” esimene osa, lektoriks eripedagoog Merit Hallap. Koolitus leidis aset uuenenud Tartu Annelinna Gümnaasiumis, mille ruume koolitujatele tutvustati.
6. oktoobril toimus koostöökohtumine koolide HEVkodele, sotsiaalpedagoogidele ja lasteaia HEVkodele Tartu Mart Reiniku koolis, kus käsitleti koostöövõimalusi haridusasutuste vahel, anti tagasisidet õnnestumistest ja arendamist vajavatest valdkondadest, arutati koostöövajadusest.
13. oktoobril toimus koolide HEVKOdele ja sotsiaalpedagoogidele koolitus “Käitumise tugikava koostamine”, mille lektoriks oli psühholoog Tõnu Jürjen. Enne koolitust tutvusid spetsialistid vastavasisulise materjaliga leheküljelt: sisu.ut.ee/ktk. Üritus leidis aset Rahvusarhiivis Noora, kus tutvustati erinevaid hoidlaid, töö- ja ametiruume, raamatukogusid, näidati sajanditevanuseid ja uuemaid arhivaare.

Järgmised aineühenduse üritused: 16. november – jätkukoolitus “Mitmekeelne laps koolis”

Tartu linna lasteaedade HEVkode aineühendus

29. septembril kohtuti koos lasteaedade logopeedide aineühendusega Tartu linna lastekaitseteenistusega. Kohal olid pea kõik lastekaitseteenistuse spetsialistid. Vestlust juhtis ning aitas küsimustele vastata lastekaitseteenistuse juhataja Kairi Avastu.

6. oktoobril kohtusid lasteaedade HEVkod koolide HEVKode ning sotsiaalpedagoogidega. Tagasisidestati õnnestumisi ja raskuskohti eelmisest õppeaastast ning vahetati mõtteid selle õppeaasta osas.